Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ธนาคารไหนบ้าง ให้พักชำระหนี้บ้าน ทั้งเงินต้น-ดอก ฝ่ามรสุมโควิด 19

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

วิกฤตโควิด-19 (COVID-19) ไม่ได้ส่งผลกระทบในเรื่องสุขภาพเท่านั้น แต่ยังทำพิษกับเศรษฐกิจทั่วโลกด้วย เมื่อทุกคนได้รับผลกระทบ เหล่าธนาคารไทยก็ร่วมใจกันออกมาตรการมาช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน โดยใครที่เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรามาดูกันครับว่าธนาคารอะไรบ้าง(ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 63 เวลา 20.00 น.) ที่พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกมาผ่อนภาระเราได้บ้าง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศมาตรการลดภาระให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพิ่มเติม โดยออกมาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 4 เดือน สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ครอบคลุมลูกค้าปัจจุบันของธนาคารในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางที่เข้าข่ายใช้มาตรการได้ถึง 1.1 ล้านบัญชี ทั้งสถานะบัญชีปกติ และสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัดหรือสถานะกฎหมาย ส่วนดอกเบี้ยที่พักไว้หลังจากที่ครบระยะเวลาพักชำระหนี้ 4 เดือน ลูกค้าต้องทยอยผ่อนชำระเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ครบภายในระยะเวลา 24 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ธนชาตและ TMB
ธนาคารธนชาตและทหารไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดก็ต้องชำระหนี้ตามปกติ โดยระยะเวลาโครงการจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้านโฮมโลนฟอร์ยู, สินเชื่อมอร์เกจ พาวเวอร์, สินเชื่อบุคคลแคชลิงค์ และสินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19  ทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่

  • พักชำระหนี้เงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน (สำหรับยอดหนี้ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
  • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
  • ลดค่างวดการผ่อนชำระ

โดยสามารถติดต่อและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน ออกมาตรการให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน โดยลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียน ธนาคารฯ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563  แต่หากไม่ประสงค์จะเข้ามาตรการนี้ ลูกค้าของธนาคารก้ยังสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ โดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ให้ลูกค้าทุกคนพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน  สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ลดลง ให้พักชำระเงินต้นสุงสุด 12 เดือน
โดยจะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีสถานะชำระปกติที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 โดยจะต้องแสดงเอกสารรายได้และเอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่ www.krungthai.com/covid19 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ธนาคารยูโอบี
ธนาคารยูโอบี ออกมาตรการให้ลูกค้าสินเชื่อบ้านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน และพักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 เดือน โดยลูกค้าของธนาคารที่สนใจให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ www.UOB.co.th/covid19fap ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563  โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


 

บทความแนะนำ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร