ท.ด. 13 และ สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาที่คนจะมีบ้านหลังแรกต้องเซ็น

คนจะมีบ้านมือใหม่ มักเผลอพลาดจุดเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่มหาศาลได้ โดยเฉพาะเรื่องสัญญาที่หลายคนอ่านไม่ละเอียด เพราะคิดว่าคุยกับเจ้าของโครงการไว้เรียบร้อยแล้วคงไม่มีปัญหาอะไร แต่รู้หรือไม่! ปัญหาเรื่องสัญญานี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมานักต่อนักแล้ว 

สำหรับสัญญาในการซื้อขายบ้านจัดสรรนั้นมี 2 สัญญาหลักๆ ที่จะต้องเซ็น และควรจะรู้ข้อมูลไว้เบื้องต้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการมีบ้านในฝันนะครับ

1. สัญญาจะซื้อจะขาย
แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บังคับว่า ต้องทำ "สัญญาจะซื้อจะขาย" แต่การทำสัญญานี้จะถือเป็นการแสดงเจตนาของฝ่ายผู้จะซื้อว่าต้องการจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้จะขาย พร้อมวางเงินมัดจำไว้เป็นประกันว่าจะมีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างกัน และจะเกิดการโอนกรรมสิทธิ์ขึ้นภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ขณะเดียวกันก็แสดงเจตนาของผู้จะขายที่จะไม่ขายอสังหาริมทรัพย์ให้บุคคลอื่นในช่วงเวลาที่กำหนดในสัญญาฯ หากฝ่ายผู้จะซื้อผิดสัญญาผู้จะขายสามารถริบเงินมัดจำนั้นได้ หากผู้จะขายนั้นเป้นฝ่ายผิดสัญญา ผู้จะซื้อก็สามารถเรียกเงินมัดจำคืน และฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้

ต้องดูอะไรบ้างในสัญญา

  • ข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ เช่น ขนาดที่ดิน พื้นที่บ้าน และราคาในสัญญาจะซื้อจะขายนั้นเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้
  • ข้อมูลวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ ถ้าไม่มีในสัญญาจะถือว่าสัญญานี้เป็นโมฆะ
  • เบี้ยปรับเมื่อผิดสัญญา เช่น การระบุอัตราเบี้ยปรับ ความล่าช้าในการส่งมอบบ้าน การขอยกเลิกสัญญา
  • ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และภาษีอากร

ดาวน์โหลดสัญญาจะซื้อจะขาย 

2. สัญญาซื้อขายบ้าน
สัญญาซื้อขายบ้าน มีชื่อเต็มอย่างเป็นทางการว่า "หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด. 13 )” เป็นสัญญาที่กฎหมายบังคับให้ทำ และต้องจดทะเบียนกับสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ที่ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น โดยวันที่เซ็นสัญญาจะเป็นวันที่กรรมสิทธิ์ในตัวบ้านจะโอนมาเป็นของคนซื้อ ซึ่งผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทำสัญญาซื้อขาย ในส่วนของผู้ซื้อนั้นในวันทำสัญญาซื้อขายจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขาย การเซ็นสัญญาซื้อขายนี้เป็นกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ให้ตกเป็นของผู้ซื้ออย่างสมบูรณ์

ต้องดูอะไรบ้างในสัญญา

  • ตรวจสอบราคาซื้อขายบ้านและเลขที่โฉนดที่ดินในสัญญาให้ถูกต้อง
  • อ่านเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งมักประกอบด้วยเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ได้ตกลงกันไว้นอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุในสัญญา เช่น สเปกวัสดุบ้าน โปรโมชัน เป็นต้น
  • ดูว่าโครงการได้ระบุเรื่องการกู้บ้านไม่ผ่านไว้หรือไม่ มีกำหนดจ่ายคืนอย่างไรบ้าง

กว่าจะเก็บเงินก้อนโตจนซื้อบ้านสักหลังได้นั้นคงต้องเหนื่อยน่าดู ผมจึงอยากให้อ่านสัญญาให้ละเอียดก่อนที่จะเซ็น ไม่เพียงแค่อ่านสัญญาอย่างละเอียดเท่านั้น แต่ก่อนเซ็นสัญญาจะต้องตรวจความเรียบร้อยของบ้าน การโอนบ้าน หรือกำหนดวันโอนให้เรียบร้อยก่อน ไม่เช่นนั้นอาจได้บ้านที่ไม่ตรงตามฝัน เพราะเช็คสัญญาไม่ละเอียดพอก็เป็นได้นะครับ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด