ทุ่งครุจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

28/6/2017
Share

นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ครั้งที่ 2 ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตทุ่งครุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้บริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย ปลอดสารปนเปื้อน

 

ที่มา : bangkok
ขอบคุณภาพประกอบจาก : bangkok

28/6/2017
Share

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด