ทางหลวงชนบทสร้างถนนสาย ฉช.3001 รองรับการจราจรสนามบินสุวรรณภูมิ

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ ระยะทาง 20.328 กิโลเมตร รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและสนามบินสุวรรณภูมิ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสนามบินให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่เป็นเขตการค้าและอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของประเทศ

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.)  เปิดเผยว่า เนื่องจากปริมาณในการเดินทางและขนส่งสินค้าผ่านท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ขยายตัวเติบโตเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314-ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น เกิดความล่าช้าในการสัญจรไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ทช. จึงมีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของถนนสายดังกล่าว โดยได้ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด 4-6 ช่องจราจร และสะพานคอนกรีต จำนวน 9 แห่ง พร้อมระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง โดยโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นโครงการ ที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 ที่ตำบลคลองประเวศ แนวเส้นทางโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือพาดผ่านพื้นที่ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลคลองสวน ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และมาสิ้นสุดที่แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยบรรจบกับถนนหลวงแพ่ง ระยะทาง 20.328 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 10 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการถมทรายขยายคันทางด้านข้างและเสริมกำลังการรับน้ำหนักของคันทางโดยการตอกเสาเข็ม ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 3,712.809 ล้านบาท แบ่งเป็นงบผูกพัน 4 ปี (2559-2562) คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2562

 

ที่มา :  thansettakij

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร