Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

ตลาดหุ้น เมืองแห่งการลงทุน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมกันส่งต่อความรู้ตลาดทุนและโอกาสการลงทุนให้ธุรกิจ SMEs และ ผู้ประกอบการขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ "นครขอนแก่น" ให้เป็นเมืองแห่งการลงทุน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด, นายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1, นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา Investment Advisor บริษัทบัวหลวง เวนเจอร์ส จำกัด, นายสมนึก แสงอิน รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัทช ทวี จำกัด (มหาชน), นายนิพนธ์ เจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน ) และนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน )และนายเทพวรรณ์ เตียมไธสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ร่วมให้ข้อมูลในการสัมนาครั้งนี้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชี้ให้เห็นถึงช่องทางการเติบโตด้วยเครื่องมือทางการเงิน พร้อมยกตัวอย่างธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นที่ประสบความสำเร็จและก้าวเป็นบริษทจดทะเบียนที่มีกิจการในจังหวัดขอนแก่นที่เข้าตลาดหุ้นแล้ว 4 แห่ง อย่าง ช.ทวี, เคซีเอ็ม, น้ำตาลขอนแก่น และโรงพยาบาลราชพฤกษ์ โดยผู้บริหาร ทั้งนี้ผู้บริหารหลายท่านที่พาบริษัทตัวเองเข้าตลาดหุ้นได้เป็นผลสำเร็จร่วมกันสะท้อนว่า ความเป็นบริษัท "มหาชน" เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ และนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้

การเลือกใช้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือในการระดมทุนเป็นหนึ่งในหัวใจของความสำเร็จ อาทิ การเพิ่มทุน , Warrant , หุ้นกู้  ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือของหอการค้าจังหวัดขอนแก่นกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โดยมีองค์กรจากส่วนกลาง คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้หลายบริษัทเดินเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มาแล้วมากกว่า 80 บริษัท

ด้านนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป แนะผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นว่า ในส่วนของบริษัทผู้ประกอบการต่างๆ ต้องรับรู้ รับทราบเรื่องโอกาสและข้อกำหนดอะไรต่างๆ ในการประกอบธุรกิจอนาคต รวมทั้งต้องปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งตลาดทุนก็เป็นอีกระบบที่สร้างความมั่นคงและช่วยส่งเสริมธุรกิจต่างๆได้ 

ในส่วนของพิมานกรุ๊ปได้มีการศึกษาแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น ข้อกำหนดต่างๆ ภาพรวมของเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับธุรกิจในส่วนของภูมิภาคที่ต้องทำความเข้าใจและปรับตัว

 สำหรับภาพรวมในจังหวัดขอนแก่น นายชาญณรงค์ กล่าวว่าโดยรวมเศรษฐกิจมีการเติบโตที่ดี ศักยภาพสูง และมีการลงทุนทั้งภาครัฐ -ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ความต้องการของตลาดนั้นเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อว่าคงจะเป็นช่วงสั้นๆ  ในระยะยาวยังมีความต้องการสูงและศักยภาพของจังหวัดเศรษฐกิจในท้องที่ยังมีการเติบโตดี

ขอบคุณข่าวจาก khonkaenlink และ mtnchanne

 

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร