Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ข้อดีของการจ้างแม่บ้านมืออาชีพ

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ในปัจจุบันคนทำงานมากขึ้นทำให้มีเวลาที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆ ในบ้านน้อยลง การจ้างแม่บ้านจึงเป็นทางออกให้กับปัญหาการไม่มีเวลาดูแลบ้าน เพราะว่าแม่บ้านที่จ้างมานั้นจะเป็นคนจัดการเรื่องต่างๆ แทนตัวของเราตามที่ได้ทำการตกลงกันไว้ การจ้างแม่บ้านปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างประจำ จ้างรายวัน จ้างด้วยตัวเอง หรือจ้างผ่านบริษัทตัวแทน ซึ่งการจ้างในแต่ละรูปแบบก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ลองมาดูกันว่าการจ้างแม่บ้านนั้นมีข้อดี และข้อเสียอย่างไร 

1. ทำไมต้องจ้างแม่บ้าน 

การจ้างแม่บ้านนั้นคือการจ้างคนมาช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดการกับสิ่งต่างๆ ภายในบ้านให้กับตัวเจ้าของบ้าน เพราะว่าในบางครั้งการดูแลทุกอย่างในบ้านด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และสิ้นเปลืองเวลาที่อาจจะสามารถใช้ในการพักผ่อน หรือหารายได้เพิ่มเติม การจ้างแม่บ้านจึงเป็นทางออกที่ได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่สมัยก่อน แต่ในปัจจุบันการจ้างแม่บ้านมีการพัฒนาไปในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ทำให้มีทางเลือก และวิธีการจ้างแม่บ้านได้หลากหลายขึ้นนั่นเอง 

ทำไมต้องจ้างแม่บ้าน2. จ้างแม่บ้านได้อย่างไร  

การจ้างแม่บ้านในปัจจุบันมีวิธีที่นิยมมากที่สุด 2 วิธีการคือการติดต่อกับบริษัทรับทำความสะอาด หรือจ้างทางออนไลน์ซึ่งมีแอพพลิเคชั่นที่สามารถจ้างแม่บ้านได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านบริษัท ซึ่งทั้ง 2 วิธีนั้นอยู่ที่ความสะดวกของผู้ว่าจ้าง โดยการว่าจ้างแม่บ้านในปัจจุบันจะมีแยกเป็น 2 ประเภทคือการจ้างแม่บ้านรายวัน และจ้างแม่บ้านรายเดือน 

จ้างแม่บ้านได้อย่างไร3. แม่บ้านรายวันคืออะไร 

แม่บ้านแบบจ้างรายวันนั้นเป็นการจ้างแม่บ้านให้มาช่วยเหลือในเรื่องการทำความสะอาดที่พักอาศัยว่าจะเป็นบ้าน หรือคอนโดมิเนียมเป็นครั้งคราว ตามแต่ความสะดวกของผู้ว่าจ้าง ซึ่งการจ้างแบบนี้จะไม่มีสัญญาผูกมัดในเรื่องของระยะเวลาการจ้างงาน เป็นการจ้างที่เสร็จสิ้นกันวันต่อวัน โดยแม่บ้านจะมาทำความสะอาดบ้านให้ในวัน เวลา และรายละเอียดการทำงานตามที่ได้ตกลงกัน

การจ้างแม่บ้านรายวันส่วนมากจะเป็นการจ้างทางออนไลน์ที่มีให้บริการกันอย่างมากมาย และมีราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แพงจนเกินไป ซึ่งราคาเฉลี่ยนของการจ้างแม่บ้านรายวันจะอยู่ที่ 850 – 2000 บาทต่อการทำงาน 6 ชั่วโมง ซึ่งราคาจะแตกต่างไปตามรายละเอียดของการทำความสะอาด และขนาดพื้นที่ 

แม่บ้านรายวัน4. การจ้างแม่บ้านรายเดือนต้องทำอย่างไร

การจ้างแม่บ้านรายเดือนนั้นจะแตกต่างจากการจ้างแม่บ้านรายวันในเรื่องของระยะเวลาการทำงาน เพราะว่าการจ้างแม่บ้านรายเดือนจะเป็นการตกลงกันว่าใน 1 เดือนจะต้องมาทำความสะอาดบ้านกี่ครั้ง ครั้งละกี่ชั่วโมง โดยเป็นการจ่ายค่าจ้างเหมาทั้งเดือนไปในครั้งเดียว ซึ่งจะจ่ายตามจริงเฉพาะวันที่มีการทำงานเท่านั้น ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ดี
ส่วนกรณีที่เป็นการจ้างประจำอย่างเช่นแม่บ้านประจำหอพัก หรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องทำความสะอาดเป็นประจำ และทำทุกวัน การจ้างแม่บ้านรายเดือนแบบให้มาทำงานทุกวันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แนะนำ เพราะว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการจ้างแม่บ้านรายวัน 

ซึ่งการจ้างแม่บ้านรายเดือนในรูปแบบนี้ควรจ้างผ่านบริษัททำความสะอาด เนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะมีการฝึกอบรมแม่บ้านในเรื่องมารยาท และการทำความสะอาดมาให้แล้ว อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ทำความสะอาดของตัวเองมาด้วย ช่วยให้ผู้ว่าจ้างประหยัดในเรื่องของค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดได้อีกด้วย 

ส่วนอัตราราคาจ้างของแม่บ้านรายเดือนนั้นก็แตกต่างกันไปตามแต่ระยะเวลา และความถี่ในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่นให้จ้างแม่บ้านรายเดือนมาทำความสะอาดบ้านอาทิตย์ละ 1 วัน เดือนละ 4 ครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายที่ 2,000 – 3,000 บาท ส่วนการจ้างแม่บ้านรายเดือนให้มาทำงานเป็นประจำทุกวัน จะมีค่าจ้างประมาณ 8,000 – 15,000 บาท 

แม่บ้านรายเดือน5. ข้อดีของการจ้างแม่บ้าน 

ไม่ว่าจะเป็นการจ้างแม่บ้านรายวัน หรือรายเดือนย่อมมีข้อดีอันดับแรกคือช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลทำความสะอาดบ้านให้กับเจ้าของบ้าน แต่การจ้างบ้านในปัจจุบันถ้าพิจารณาดีๆ แล้วยังมีข้อดีต่างๆ มากกว่านั้นอีกด้วย ลองมาดูว่าการจ้างแม่บ้านนั้นมีข้อดีอย่างไร 

1. มีความปลอดภัย การจ้างแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นรูปไหนก็ตามจะเป็นการจ้างในรูปแบบของการทำงานเท่านั้น ไม่มีการให้ที่พักกับแม่บ้าน ทำให้เกิดความสบายใจว่าไม่ต้องให้คนภายนอกเข้ามาพักอาศัยในบ้าน ไม่เหมือนการจ้างแม่บ้านในรูปแบบเดิมๆ ที่ต้องจัดหาที่พักให้กับแม่บ้าน ทำให้มีความปลอดภัย และมีความประหยัดมากขึ้นอีกด้วย  

2. มีความเป็นมืออาชีพ แม่บ้านนั้นจัดว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องผ่านการอบรมในเรื่องการทำความสะอาด การวางตัวขณะทำงาน และความซื่อสัตย์ ทำให้การจ้างแม่บ้านผ่านบริษัทรับทำความสะอาด หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ นั้นจะเป็นการจ้างแม่บ้านที่มีความสามารถในการทำความสะอาดมาช่วยงาน ทำให้การทำความสะอาดบ้านนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีการรับประกัน การจ้างแม่บ้านผ่านบริษัทรับทำความสะอาดนั้นมีข้อดีอยู่หนึ่งอย่างๆ ที่แตกต่างจากการจ้างแม่บ้านด้วยตัวเองคือการรับประกัน และรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นถ้าจ้างแม่บ้านผ่านบริษัทรับทำความสะอาด เมื่อแม่บ้านคนนั้นอาจทำให้สิ่งของต่างๆ ในบ้านเกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องความเสียหายนั้นๆ ตามขอบเขตที่ได้ตกลงไว้กับทางผู้ว่าจ้าง ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจะมีผู้รับผิดชอบอย่างแน่นอน 

ข้อดี6. จ้างแม่บ้านที่ไหนดี 

เมื่อตกลงใจที่จะจ้างแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นรายวัน หรือรายเดือนมาช่วยทำความสะอาดที่พักอาศัยแล้วนั้น สิ่งที่ทำให้หลายคนยังลังเล หรือตัดสินใจไม่ถูกคือการที่ไม่รู้ว่าจะจ้างแม่บ้านเหล่านี้ได้จากที่ไหน ซึ่งการจ้างแม่บ้านในปัจจุบันได้รับความนิยมอยู่ 2 วิธีคือจ้างผ่านบริษัทรับทำความสะอาด และจ้างทางออนไลน์ ทีนี้ก็มาลองดูกันว่าบริษัทรับทำความสะอาดบริษัทไหนเป็นอย่าไร และแอพพลิเคชั่นจ้างแม่บ้านยอดนิยมนั้นมีอะไรบ้าง

1. BeNeat เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการแม่บ้านเพื่อทำความสะอาด โดยสามารถเลือกแม่บ้านได้ด้วยตนเองจากการดูโปรไฟล์ และรูปถ่ายของแม่บ้านก่อนที่จะตัดสินใจให้มาทำความสะอาดบ้าน BeNeat นั้นให้บริการครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ และยังมีวงเงินประกันคุ้มครองทรัพย์สิน 10,000 บาท โดยมีอัตราค่าบริการที่ 250 บาท/ชั่วโมง 
App : BeNeat  www.beneat.co

2. Promaid เป็นบริษัทรับทำความสะอาดบ้านที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ให้บริการทำความสะอาดที่พักอาศัย และสถานที่ต่างๆ อย่างครบวงจรด้วยแม่บ้านที่ผ่านการอบรม และตรวจสอบประวัติมาแล้วเรียบร้อย ค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,000บาท / 4 ชั่วโมง หรือ 9,000 บาท / เดือน https://promaid.co.th/ เฟซบุ๊ก : Promaid

3. Seekster เป็นแอพพลิเคชั่นที่เน้นในเรื่องของการจัดหาแม่บ้านรายวันเพื่อทำความสะอาดบ้าน หรือคอนโดมิเนียม มีบริการต่างๆ อย่างครบวงจรในเรื่องการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดบ้าน ซักรีดเสื้อผ้า ล้างเครื่องปรับอากาศ ค่าบริการเริ่มต้นที่ 549 บาท / ชั่วโมง รายเดือนเริ่มต้นที่ 1950 บาท / เดือน 
https://seekster.co/th/ เฟซบุ๊ก : Seekster

4. ServisHero เป็นอีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการในเรื่องการจัดหาแม่บ้าน และยังมีบริการเสริมอื่นๆ ไม้ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ภายในบ้าน บริการล้างเครื่องปรับอากาศ บริการขนของ บริการรับเหมาก่อสร้าง เรียกได้ว่าครบวงจรมากทีเดียว มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุม กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น หัวหิน ภูเก็ต ค่าบริการเริ่มต้นที่ 699 บาท / 2 ชั่วโมง 
App : ServisHero  servishero.com

5. Ayasan เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ภายในบ้านอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแม่บ้าน การดูแลผู้สูงอายุ และบริการพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่ง Ayasan นั้นเป็นบริษัทที่มีสาขาในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าบริการจากบริษัทฯ นี้จะเป็นบริการระดับมืออาชีพ ค่าบริการ 150 บาท / ชั่วโมง สำหรับการให้บริการ 4 ชั่วโมงขึ้นไป ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง 200 บาท / ชั่วโมง 
https://www.ayasan-service.com/ เฟซบุ๊ก : Ayasan Service - จัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

6. MS Claire เป็นอีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นจัดหาแม่บ้านที่ได้รับความนิยมมากพอสมควร เนื่องจากมีจุดเด่นคือสามารถจัดหาแม่บ้านได้อย่างรวดเร็วทันใจ และยังมีการรับประกันผลงานการทำความสะอาด ถ้าลูกค้าไม่พอใจยินดีที่จะทำให้ใหม่จนกว่าจะพอใจภายในเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พื้นที่ให้บริการครอบคลุม กรุงเทพ ชลบุรี เชียงใหม่ ชะอำ และหัวหิน MS Claire มีค่าบริการเริ่มต้นที่ 900 บาท / 6 ชั่วโมง, 700 บาท / 3 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีวงเงินประกันคุ้มครองทรัพย์สินสูงถึง 1,000,000 บาท msclairecleaning.com 

จ้างแม่บ้านที่ไหนจากบทความนี้จะเห็นได้ว่าการจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดนั้นมีการพัฒนาไปอย่างมากมาย ทำให้การจ้างแม่บ้านสามารถทำได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ใช้ปลายนิ้ว ซึ่งผู้ให้บริการทุกรายล้วนแข่งขันกันในเรื่องของคุณภาพการให้บริการที่ต้องดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้นการจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดเพื่อแบ่งเบาภาระนั้นเป็นเรื่องที่ควรจะถูกนำมาพิจารณาใหม่ เพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่สิ้นเปลืองเกินความจำเป็นอีกต่อไป 

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร