Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

เช็คราคาค่าโดยสาร BTS ทุกเส้นทางปี 64

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

หากพูดถึงระบบรถไฟฟ้าเมืองไทยก็มีด้วยได้อย่างหลากหลายทั้งรถไฟฟ้า BTS MRT และ Airport Link ซึ่งมีเส้นทางที่ให้บริการแตกต่างกันออกไปแต่ก็มีบางสถานที่เป็นสถานที่เชื่อมต่อเพื่อช่วยให้การเดินทางของผู้โดยสารสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับวันนี้จะขอพูดถึง “รถไฟฟ้า BTS” ที่ย่อมาจาก Bangkok Transit System (ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ) ซึ่งจะมีเส้นทางบริการเส้นทางใดกันบ้างและมีเส้นอัตราค่าบริการอัพเดตล่าสุดในปี 2564 เท่าไรมาดูมาดูกัน

1. เส้นทางรถไฟฟ้า BTS มีกี่เส้นทางใดบ้าง

 • สายสุขุมวิท (Sukhumvit Line) เริ่มกันที่สถานี [N1] ราชเทวี - [N24] คูคต
 • สายสุขุมวิท (Sukhumvit Line) เริ่มกันที่สถานี [E1] ชิดลม - [E23] เคหะ
 • สายสีลม(Silom Line) เริ่มกันที่สถานี [W1] สนามกีฬาแห่งชาติ - [S12] บางหว้า
 • สายสีทอง (Gold Line) เริ่มกันที่สถานี [G1] เจริญนคร - [G3] คลองสาน

*** หมายเหตุ: สถานีเชื่อมต่อ หรือสถานีศูนย์กลาง (Center) ของการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสคือ สถานีสยาม (Siam Station )

เส้นทางรถไฟฟ้า

2. ข้อมูลค่าโดยบัตรโดยสาร

 • บัตรโดยสารเที่ยวเดียว - โดยสามารถใช้เดินทางได้เพียง 1 เที่ยวระหว่างสถานีตามอัตราค่าโดยสารที่กำหนด (อยู่ที่ประมาณ 16 - 44 บาท) โดยใช้เดินทางได้เฉพาะวันที่ซื้อเท่านั้น ตั๋วโดยสารจะถูกเก็บคืนอัตโนมัติฝั่งขาออกและมีจำหน่ายบัตร ณ เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัติโนมัติ
 • บัตรโดยสารประเภทหนึ่งวัน - ราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 140 บาทโดยสามารถเดินทางในวันที่ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวและระยะทาง อีกทั้งไม่สามารถแลกคืนมูลค่าคงเหลือได้และมีจำหน่าย ณ ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี
 • บัตรแรบบิท - โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

- สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 23 ปีโดยยึดตามวันเดือนปีเกิดของบัตรประจำตัวประชาชนทั้งสถานศึกษาในไทยและต่างประเทศ โดยผู้ใช้งานบัตรประเภทดังกล่าวจะต้องบัตรประชาชน บัตรนักเรียน หรือบัตรนิสิตนักศึกษาแสดงต่อพนักงานเมื่อมีการร้องขอ

- สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีสัญชาติไทยอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปโดยยึดตามวันเดือนปีเกิดของบัตรประจำตัวประชาชนโดยผู้ใช้งานบัตรประเภทดังกล่าวจะต้องนำบัตรประชาชนแสดงต่อพนักงานเมื่อมีการร้องขอ  

หากพบว่าผู้ใดใช้บัตรโดยมิชอบ หรือมิได้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดทางบริษัทฯจะถือว่าไม่ได้มีการชำระค่าบัตรโดยสารและสงวนสิทธิ์ในการริบบัตร รวมถึงเรียกให้ผู้โดยสารชำระค่าปรับในอัตราไม่เกิน 20 เท่าของราคาค่าโดยสารสูงสุดตามปกติ

บัตรโดยสาร

3. อัตราค่าโดยสารในปัจจุบัน

แม้จะยังเป็นเรื่องถกเถียงกันตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปี 2563 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารเนื่องจากปรับค่าโครงสร้างค่าโดยสารใหม่โดยค่าแรกเข้าครั้งเดียวจะอยู่ที่ 15 บาทและเก็บสูงสุดไม่เกิน 65 บาทตลอดสายและจะมีการปรับค่าโดยสารเพิ่มสูงขึ้นทุกปีตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) และเพื่อไม่ให้กระทบกับการดำเนินชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร 

อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาตามค่าสัมปทานเดิมซึ่ง BTSC หรือบริษัทในเครือบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัดได้เป็นผู้บริหารรถไฟฟ้าระยะทาง 23.5 กิโลเมตรตั้งแต่เส้นทางสายสุขุมวิทหมอชิต - อ่อนนุช สนามกีฬา - สะพานตากสินในอัตราค่าโดยสารปัจจุบันอยู่ที่ 16 - 44 บาทตามระยะทาง สำหรับช่วงต่อขยายตั้งแต่อ่อนนุช - สำโรง - เคหะ วงเวียนใหญ่ - บางหว้า หมอชิต - วัดพระศรีฯ กรุงเทพมหานครจะเป็นผู้กำหนดอัตราค่าโดยสาร

สำหรับในปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสครอบคลุม 59 สถานี รวมถึงส่วนต่อขยายช่วงสถานีสะพานตากสิน-บางหว้า สถานีอ่อนนุช-เคหะ และ สถานีหมอชิต-คูคตโดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 68.25 กิโลเมตรซึ่งครอบคลุม 3 จังหวัดได้แก่ สมุทรปราการ กรุงเทพมหานครและปทุมธานี

อัตราค่าโดยสาร

4. อัตราค่าโดยสารแบบเติมเที่ยวและเติมเงินแบบบัตรแรบบิท

บัตรโดยสารแบบเติมเงินคือการเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาทและสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทโดยสามารถใช้ได้เฉพาะ 25 สถานีเดิมโดยหักค่าโดยสารตามระยะทาง

บัตรโดยสารแบบเติมเที่ยวคือการเดินทางเฉพาะ 25 สถานีเดิมไม่รวมส่วนต่อขยายโดยมีอายุการเดินทาง 30 วันนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก  

สำหรับประชาชนทั่วไป

 • ราคา 15 เที่ยว 465 บาท เฉลี่ยอยู่ที่ 31 บาท/เที่ยว
 • ราคา 25 เที่ยว 725 บาท เฉลี่ยอยู่ที่  29 บาท/เที่ยว
 • ราคา 40 เที่ยว 1,080 บาท เฉลี่ยอยู่ที่  27 บาท/เที่ยว
 • ราคา 50 เที่ยว 1,300 บาท เฉลี่ยอยู่ที่  26 บาท/เที่ยว

สำหรับนักศึกษา

 • ราคา 15 เที่ยว 360 บาท เฉลี่ยอยู่ที่ 24 บาท/เที่ยว
 • ราคา 25 เที่ยว 550 บาท เฉลี่ยอยู่ที่  22 บาท/เที่ยว
 • ราคา 40 เที่ยว 800 บาท เฉลี่ยอยู่ที่  20 บาท/เที่ยว
 • ราคา 50 เที่ยว 950 บาท เฉลี่ยอยู่ที่  19 บาท/เที่ยว

สำหรับผู้สูงอายุ

 • ไม่สามารถเติมเที่ยวในบัตรได้แต่สามารถรับโปรโมชั่นและส่วนลดได้ตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ ได้กำหนด

5. เปรียบเทียบอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า

ตารางแสดงราคาอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าโดยแยกตามประเภทการใช้บริการโดยคิดจากจำนวนสถานีที่ให้บริการ ดังนี้

เปรียบเทียบอัตราค่าโดยสาร

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562

จะเห็นได้ว่าอัตราค่าโดยสารต่ำสุดคือ MRT ในอัตราค่าบริการตลอดสายเพียง 42 บาทแต่สำหรับค่าโดยสารตลอดเส้นทางของ BTS ที่จะปรับขึ้นในรอบใหม่รวมส่วนต่อขยายรวมถึงส่วนต่อขยายช่วงสถานีสะพานตากสิน-บางหว้า สถานีอ่อนนุช-เคหะ และ สถานีหมอชิต-คูคตอยู่ที่ 65 บาทต่อทั้งสายในอัตราค่าโดยสารปกติ

จะเห็นได้ว่าอัตราค่าบริการรถไฟฟ้าบีทีเอสจะเริ่มต้นที่ 15 บาทและราคาตลอดสายจะอยู่ที่ 65 บาทซึ่งท่านที่มีการเดินเป็นประจำทั้งบุคคลทั่วไป นักเรียน และนักศึกษาสามารถซื้อบัตรเติมเที่ยวและเติมเงินเพื่อลดอัตราค่าโดยสาร สำหรับผู้สูงอายุรับโปรโมชั่นและส่วนลดได้ตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ ได้กำหนด

ที่มาภาพประกอบ:

www.sakhononline.com

www.bts.co.th

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร