Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

คาดปี 62 เศรษฐกิจอุดรฯโตได้อีก 3.2% เร่งดันแผนฮับการบินอีสาน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

เว็บไซต์อีสานบิช เปิดเผยถึงข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีในปี 2561 ว่า มีการเติบโตขึ้นทั้งภาคการเกษตร 2.8% ภาคอุตสาหกรรม 2.4% และการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัว 5.9% ตามกรอบรายจ่ายเพื่อการบริโภคและลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น จึงคาดว่าเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานียังจะสามารถขยายตัวต่อเนื่องในปี 2562 ได้ถึง 3.2%

ทั้งนี้มาจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะโครงการลงทุนจากภาครัฐในจังหวัด อาทิ  เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว ที่ทำให้ชาว สปป.ลาว เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดอุดรธานีมากขึ้น ทำให้มีเงินหมุนเวียนสะพัดในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น รวมถึงภาคเอกชนก็มีรายได้มากขึ้น อัตราการจ้างงานในจังหวัดก็เกิดมากขึ้น

นอกจากนี้ จังหวัดอุดรธานียังมีสนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสาร ที่มีจำนวนเที่ยวบินมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกำลังเตรียมก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่เชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งในอนาคตจังหวัดมองว่าสนามบินอุดรฯจะกลายเป็นฮับแห่งการบินของภาคอีสาน

ทั้งนี้ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการเสนอแผนปรับปรุงสนามบินให้ได้มาตรฐานการบินสากล ขณะที่เอกชนภาคการท่องเที่ยวต้องการให้เร่งการปรับปรุงสนามบิน เพื่อไม่ให้เสียโอกาสด้านการท่องเที่ยว โดยในปี 2561 อุดรธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่มีนักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 จำนวน 3.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.05% ส่วนอันดับ 1 คือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.9 ล้านคน

ขณะเดียวกันตัวเลขจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี และคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดอุดรธานี ที่มองว่าในปี 2562 ฝั่งอุปทานว่าจะมีการเติบโตจากภาคเกษตรกรรมอยู่ที่ประมาณ 4.4%  ภาคอุตสาหกรรม 2.8%และ ภาคบริการ 3.2%

ขณะที่ฝั่งอุปสงค์ ก็มีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ 3.5% ซึ่งมาจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัว 3% และการใช้จ่ายของภาครัฐที่คาดว่าจะขยายตัวถึง 6.7%

ทั้งหมดนี้เป็นการประเมินสถานการณ์ในจังหวัดอุดรธานีที่น่าจะเกิดขึ้นในปี 2562 จากหลากหลายปัจจัยที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัด

ข้อมูลข่าวจาก esanbiz

Baania มี Line แล้วนะ

ติดตามเรื่องราวอสังหาริมทรัพย์แบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน Line ID @baania


โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร