ขอนแก่นเสนอ ครม. ทุ่ม 15,000 ล้านสร้างรถไฟฟ้ารางเบาสายแรกของอีสาน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เผยว่า การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบรางเบา ซึ่งถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เห็นชอบและมีการขับเคลื่อนแนวทางการทำงานร่วมกันในทุกฝ่าย

ทั้งนี้ความคืบหน้าล่าสุดในโครงการ ได้มีการกำหนดในเรื่องรูปแบบของการก่อสร้างเส้นทางการเดินรถ ซึ่งใช้เกาะกลางถนนมิตรภาพ ตั้งแต่ตำบลท่าพระถึงตำบลสำราญ เขตอำเภอเมือง ระยะทางรวม 22.6 กิโลเมตร และมีการกำหนดจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร ทั้งหมด 16 สถานี

โดยงบประมาณในการก่อสร้างนั้นเป็นการลงทุนของภาคเอกชนโดยทั้งหมดด้วยงบประมาณ 15,000 ล้านบาท ดังนั้นในขณะนี้คณะทำงานได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เมื่อแล้วเสร็จทั้งหมดก็จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการต่อไป

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าระบบรางเบาสายแรกในระดับภูมิภาคก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเปิดประมูลการก่อสร้าง โดยจะเปิดกว้างให้นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะเข้ามาทำการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าวสามารถทำการยื่นประมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทฯ ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม ซึ่งห้วงระยะเวลาในการประมูลนั้นจะอยู่ในช่วงปลายปีนี้ จากนั้นจะสามารถประกาศผลการประมูลและเริ่มสู่กระบวนการก่อสร้างรถไฟฟ้าขอนแก่นได้ทั้งระบบต่อไป

นายเข็มชาติ กล่าวต่ออีกว่า รถไฟฟ้าขอนแก่น จะดำเนินการโดยบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นการรวมตัวกันครั้งสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการระดมทุนจากบุคคลและนิติบุคคล เพื่อจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งหลังจากโครงการเริ่มเกิดดำเนินการใน 2 ปีแรก จะมีการนำโครงการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาพื้นที่ตามเส้นทางของโครงการดังกล่าว

ในขณะนี้ข้อสรุปโครงการล่าสุดคือ การขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบาดังกล่าวจะให้บริการระหว่าง สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) ระยะทางรวม 22.6 กิโลเมตร จำนวน 16 สถานี ใช้รถไฟฟ้าที่ผลิตและประกอบในประเทศไทยจำนวน 15 ขบวน โดยมีขบวนละ 3 ตู้ ซึ่งใน 1 ขบวน สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ 180 คน

โดยเบื้องต้นสถานีจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงได้ข้อสรุปให้ใช้พื้นที่บริเวณภายในกรมการศูนย์วิจัยข้าว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสี่แยกประตูเมืองตรงข้ามโรงพยาบาลขอนแก่นราม และขณะนี้ได้มีการสรรหาพื้นที่จำนวน 500 ไร่ เพื่อใช้ในนการทดแทนพื้นที่ของศูนย์วิจัยข้าวดังกล่าวแล้ว

ขอบคุณภาพจาก : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

 

บทความแนะนำ

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร