ขยายมาตรการลดภาษีที่ดิน 90%

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

เมื่อ 12 มกราคม 2564 รัฐบาลมีนโยบายขยายเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ซึ่งจะทำให้จ่ายเพียง 10% เท่านั้น พร้อมลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% โดยมอบให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย (มท.) นำเสนอกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม ครม. พิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ารัฐมีนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ด้วยการขยายมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์

พร้อมกันนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 2 เดือน โดยขยายช่วงการจัดเก็บค่าไฟฟ้า หรือ คิดราคาค่าไฟเป็น 3 ช่วง ได้แก่

  • 1-500 หน่วย คิดราคา 3.24 บาทต่อหน่วย
  • 500-1,000 หน่วย คิดราคา 4.22 บาทต่อหน่วย
  • ตั้งแต่ 1,001 หน่วยขึ้นไป คิดราคา 1.42 บาทต่อหน่วย 

สำหรับกลุ่มที่ใช้ไฟน้อยกว่า 50 หน่วย จะได้ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยทุกราย ส่วนกิจการขนาดเล็กใช้ฟรี 50 หน่วยแรกทุกราย ซึ่งจะครอบคลุมที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก 23.70 ล้านราย

ถือเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือคนอยู่บ้าน คนมีบ้าน รวมถึงคนอยากจะมีบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ได้ไม่มากก็น้อยนะครับ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร