Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สิงหาคมนี้

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค แจ้งกำหนดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเดือนสิงหาคมนี้ โดยตอนนี้ยังไม่ได้พิจารณาเลื่อน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ยังไม่มีแนวคิดเลื่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีกำหนดการจัดเก็บในเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องจากจะต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนว่าจะยืดเยื้อไปถึงเดือนสิงหาคมหรือไม่ หากไม่ถึงก็สามารถเดินหน้าการจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้ตามกำหนดที่ตั้งไว้ แต่หากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อ ก็จะต้องพิจารณาอีกครั้งว่าควรจะเลื่อนการจัดเก็บไปหรือเปล่า

โดยหากต้องมีการเลื่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐมากนัก เพราะภาษีดังกล่าวมีรายได้ภาษีเพียง 30,000 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาภายใต้ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ไม่ได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นมากกว่า

ซึ่งแต่เดิมนั้นพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 และจะเริ่มจัดเก็บภาษีในเดือนเมษายน 2563 แต่เกิดความไม่ชัดเจนและไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร จึงทำให้กระทรวงมหาดไทยต้องออกประกาศเลื่อนการจัดเก็บออกไปอีก 4 เดือน คือเดือนสิงหาคม เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 และก่อนที่จะต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใครที่ยังสงสัยและยังไม่เข้าใจเรื่องพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่นี้ ผมแนะนำให้ทำความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่ทำความเข้าใจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  และรูปแบบและภาษีที่ต้องจ่ายได้ที่บ้านแบบไหนถึงต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ก่อนนะครับ จะได้วางแผนการจ่ายได้อย่างถูกต้อง

 

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร