Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา

“ทางลอดกองพันสัตว์ต่าง” คาด ธ.ค.58 ใช้งานได้

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

กรมทางหลวงเร่งดำเนินการก่อสร้างทางลอดแนวทางหลวงหมายเลข 107 (สี่แยกกองพันสัตว์ต่าง) ที่ดำเนินการมาตั้งแต่กรกฎาคม 2556 และมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่าการก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการ จึงต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ส่งผลให้การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคทำให้เกิดความล่าช้า อีกทั้งช่วงฤดูฝนเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน แต่ได้มีการขอยืดขยายสัญญาว่าจ้าง โดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558

โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไปสิ้นสุดบริเวณหน้าร้านไม้อบทวีพรรณ รวมระยะทาง 780 เมตร ส่วนทางหลวงหมายเลข 121 (ถนนวงแหวนรอบนอก) ที่ตัดผ่านขยายถนนเป็นขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับ) เริ่มจากเชิงสะพานข้ามแม่น้ำปิงสิ้นสุดที่บริเวณแผนกสัตวบาล กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 ระยะทาง 1.53 กิโลเมตร และสร้างทางขนานทางลอดด้านบนข้างละ 2 ช่องจราจร

อย่างไรก็ตามการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 84* เหลืองานเก็บรายละเอียด อาทิ การตกแต่ง การวางระบบไฟฟ้า การวางระบบระบายน้ำ-ระบายอากาศ คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมใช้ได้ภายในเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งจะสามารถระบายการจราจรที่ติดขัด และรองรับการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หมายเหตุ : * ความคืบหน้าการก่อสร้างร้อยละ 84 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2558

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร