Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

ชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 ในนิยามของซีอีโอ

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

การระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภาคธุรกิจและภาคเอกชน มีการมองถึง ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ว่าจะมีรูปแบบเป็นอย่างไร และมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคมนับจากนี้ไปมากน้อยแค่ไหน

แนวคิด ‘New Normal’  เริ่มเป็นที่ตระหนักถึง และมีการตีความหลากหลายกันไป มาดูกันว่า ผู้บริหารแต่ละองค์กรมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไร  

‘New Normal’  สำหรับ อภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)มองถึงการสร้างความหมายใหม่ให้กับการอยู่อาศัยหลังโควิด-19 ที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแบบ The New Normal for Sansiri Living เริ่มจากทางเข้าโครงการ ส่วนกลาง จนถึงห้องพัก

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น สะท้อนผ่านการทำงานที่ผลักดันให้เกิดใน 5 มิติ สำคัญ ได้แก่  

New Normal ยกระดับความเข้มงวดด้านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค รวมถึงตรวจวัดไข้ทั้งพนักงานและลูกบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

New Normal เทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย แบบลดการสัมผัส หรือ Touchless Journey จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่อาศัยมากขึ้นเพื่อความสะอาดและถูกสุขอนามัย

 New Normal มาตรการจัดการขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยที่ปลอดภัย และวางระบบจัดการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 New Normal การออกแบบที่อยู่อาศัยโดยให้ความสำคัญสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบ Work Anywhere, Anytime

 New Normal LIV-24 โซลูชั่นขอการบริการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง

 ที่ผ่านมา แสนสิริ ได้ทำการศึกษาและ คิดค้นนวัตกรรมการอยู่อาศัยมาก่อนแล้ว แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้ต้องเร่งนำนวัตกรรมที่คิดค้นออกมาใช้เร็วขึ้น

ในมุมมองของ สมนึก  ตันฑเทอดธรรม  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) จากนี้ “บ้าน” ต้องเป็นได้มากกว่า เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป

Flexible Home จะเข้ามาตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตที่ปรับเปลี่ยนทั้งในแง่การใช้ชีวิตประจำวันที่อยู่บ้าน   สามารถทำงานจากที่บ้านมากขึ้น Work From Home และทุกคนใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น และมีการใช้เทคโนโลยีที่บ้าน

ต่อจากนี้รูปแบบการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนไป บ้าน ไม่ใช่พื้นที่อยู่อาศัยและพักผ่อนเท่านั้น สำหรับ NC ได้รับมุมมองด้วยการเพิ่มฟังก์ชันพื้นที่เพิ่มความสุข  Living Hub พื้นที่ส่วนกลาง Multi Function เชื่อมโยงพื้นที่บ้าน ห้องพักผ่อน ห้องทานอาหาร และพื้นที่รองรับการทำงาน พร้อมกับนำนวัตกรรม  Smart Home Automation ให้สอดรับกับการอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ที่มีเรื่องของดิจิทัลเข้ามาความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน 

“จากนี้นิยามของคำว่าบ้านจะเปลี่ยนไป” ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ให้มุมมองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนับจาการระบาดของโควิด-10 เมื่อบ้านไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่จะเป็นที่รวมของกิจกรรมอีกหลายอย่าง ทั้งเพื่อพักอาศัย ทำงาน ออกกำลังกาย และอื่นๆ

จากนี้จะได้เห็น การอยู่อาศัย ไลฟ์สไตล์ และสังคมที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่นิยาม “ชีวิตวิถีใหม่” ที่ต่างไปจากเดิม

 

 

 ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร