Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

กรมที่ดินให้ตรวจสอบประกาศสิทธิ์ในที่ดินออนไลน์

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ใครที่อยากเช็คประกาศจากกรมที่ดิน ทั้งตรวจสอบสิทธิ์ ผลการยื่นจดทะเบียนสิทธิ์ในการทำนิติกรรมต่างๆ เป็นต้น แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินไม่สะดวก ทำให้ตรวจสอบได้ยากขึ้น วันนี้กรมที่ดินเปิดให้เราสามารถเช็คประกาศเหล่านี้ได้ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแล้วครับ

กรมที่ดินเปิดช่องทางให้ตรวจสอบสิทธิ์ในที่ดินผ่านอินเตอร์เน็ต

จากสมัยก่อนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมบางประเภท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งหมายถึงจดทะเบียนอาคารชุด จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย (ม.61) มรดก ใบแทน รังวัดข้างเคียง หรืออาคารโรงเรือน เป็นต้น ซึ่งการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเหล่านี้จะต้องมีประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนการดำเนินการ มีกำหนด 30 วัน โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ ดังนั้นหากไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในกำหนดเวลา จะให้ดำเนินการจดทะเบียนต่อไป

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปดูประกาศต่างๆ ที่สำนักงานที่ดินได้สะดวก จึงทำให้เราที่ต้องการคักค้านอาจเสียโอกาสหรือดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา เพื่อรักษาสิทธิในที่ดินให้กับประชาชน กรมที่ดินจึงได้พัฒนาระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnouncement)  เพิ่มขึ้นมา เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา อยู่บ้านก็ตรวจสอบได้ง่ายๆ ครับ

วิธีการตรวจสอบประกาศสิทธิ์ในที่ดินออนไลน์

สำหรับวิธีการเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ที่นอกจากที่สำนักงานที่ดินแล้ว มีเพิ่มอีก 2 ช่องทาง ดังนี้ครับ

1. แอปพลิเคชัน SMARTLANDS ของกรมที่ดิน

โดยให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “SMARTSLANDS” ใน App Store หรือ Play Store  หลังจากนั้นให้เข้าแอปฯ SMARTSLANDS แล้วกดค้นหาประกาศที่ดิน เพียงเท่านี้ก็ตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วครับ

ตรวจสอบสิทธิ์ในที่ดิน

2. เว็บไซต์ http://announce.dol.go.th

เช้าไปที่ http://announce.dol.go.th แล้วใส่ข้อมูลประกาศที่เราต้องการ หลังจากนั้นให้กดค้นหา หรือจะเลือกประกาศที่เราต้องการก็ได้ครับ

ตรวจสอบสิทธิ์ในที่ดิน

เมื่อกรมที่ดินให้ตรวจสอบประกาศสิทธิ์ในที่ดินออนไลน์แบบนี้ เราก็จะสะดวกมากๆ แถมยังปลอดภัย รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูประกาศจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินต่างๆ ที่สำนักงานที่ดินด้วยนะครับ


ขอบคุณข้อมูล : 
www.thansettakij.com
www.khaosod.co.th

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร