Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

เช่าอาคารพาณิชย์ เพชรบุรี ราคาไม่เกิน 2 พันบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

เพชรบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ภาคกลางตอนล่างมีพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดทั้งหมด 6,225 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 3,895,576 ไร่ จากการสำรวจประชากรในปี  2562 มีประมาณ 485,191 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอแก่งกระจาน อำเภอบ้านลาด อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ อำเภอเขาย้อย และอำเภอบ้านแหลม โดยลักษณะภูมิประเทศทั้งเป็นที่สูงติดเทือกเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล และยังมีแม่น้ำไหลผ่านถึง 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี, แม่น้ำบางกลอย และแม่น้ำบางตะบูน

การประกอบอาชีพ คนในจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ประมง และการค้าขาย

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดเพชรบุรี มีระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง หรือจะรถไฟก็ได้เช่นกัน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ในด้านสภาพเศรษฐกิจ ถือเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อ และมีชื่อเสียงในด้านแหล่งผลิตน้ำตาล เนื่องจากมีต้นตาลเป็นจำนวนมาก โดยส่วนมากประชากรมักประกอบอาชีพเกษตรกรโดยพืชเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ สับปะรด มะนาว กล้วยหอม อ้อยโรงงาน ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ทางด้านการประมง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ซึ่งประเภทสัตว์ที่ได้รับความนิยมคือกุ้งนั่นเอง และยังมีสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ วัว ไก่ และหมู นอกจากนี้ทางการค้าขายยังมีสินค้า OTOP ของจังหวัดเพชรบุรีอีกมากมาย เช่น น้ําตาลสด ขนมหม้อแกง ข้าวตังธัญพืชประเภทอาหาร เป็นต้น

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในเพชรบุรีพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ บ้านเทพพานิช  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 4,426,720 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 2,060,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 4,248,048 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ด้านการท่องเที่ยว เพชรบุรี เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญก็ได้แก่ หาดชะอำ, หาดทรายขาว, หาดเจ้าสำราญ,  น้ำตกทอทิพย์, น้ำตกปราณบุรี, น้ำตกแม่สะเลียง และน้ำตกผาน้ำหยด เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ