Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

เช่าอาคารพาณิชย์ ฉะเชิงเทรา

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

ฉะเชิงเทรา หรือ เมืองแปดริ้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 5,351 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศส่วนตะวันตกของจังหวัดตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง ส่วนตะวันออกมีลักษณะเป็นเนินเขา ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยกว่า 100 เมตร โดยมีประชากรที่สำรวจในปี 2562 ประมาณ 720,113 คน แบ่งการปกครองเป็น 11 อำเภอ 93 ตำบล 859 หมู่บ้าน ปัจจุบันฉะเชิงเทรา จัดเป็น 1 ใน 3 จังหวัดระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

ด้านการประกอบอาชีพ คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว์, การประมง, อุตสาหกรรม, การท่องเที่ยว และพาณิชยกรรมและบริการ

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดฉะเชิงเทรา มีระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถตู้ และรถไฟ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง

ด้านสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เพราะจัดเป็น 1 ใน 3 จังหวัดระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC  โดยรายได้หลักมาจากภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ มีพืชเศรษฐกิจโดดเด่นมากมาย เช่น ข้าว, กล้วย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, มะม่วงน้ำดอกไม้ รวมถึงด้านปศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ไข่, สุกร และกุ้ง และอีกรายได้หนึ่งมาจากภาคอุตสหากรรม โดยมีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 2  แห่ง  คือ  นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์  และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในฉะเชิงเทราพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ บ้านประชาสุข 7  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,934,293 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,709,234 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 795,666 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ในด้านการท่องเที่ยวฉะเชิงเทราชื่อดังหลายที่ ไม่ว่าจะเป็น วัดโสธรวรารามวรวิหาร, วัดสมานรัตนาราม, วัดโพรงอากาศ, โบสถ์สีทองวัดปากน้ำโจ้โล้, ตลาดน้ำบางคล้า, ตลาดบ้านใหม่, ตลาดคลองสวน 100 ปี และตลาดโบราณนครเนื่องเขต เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ