Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

เช่าอาคารพาณิชย์ สุรินทร์ ราคาไม่เกิน 2 พันบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ชาวสุรินทร์มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างมาอย่างช้านาน จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ มีประชากรอาศัยค่อนข้างหนาแน่น เพราะเป็นแหล่งข้าวแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์  สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นพื้นที่ราบสูง สลับกับราบลุ่มและที่ดอน โดยมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นเขตกั้นพรมแดนไปกัมพูชา ส่วนทางตอนเหนือนั้นมีแม่น้ำมูล ลำน้ำชีไหลผ่าน

โดยมีพื้นที่ประมาณ 8,124 ตารางกิโลเมตร  และมีประชากรในปี 2562 ประมาณ 1,396,831 คน แบ่งการปกครองเป็น 17 อำเภอ 159 ตำบล 2,011 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่จะทำการเกษตรกรรม รวมถึงเลี้ยงไหม เพื่อการส่งออกด้วย

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดสุรินทร์มีระยะทางประมาณ 434 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้หลากหลายวิธี หากเดินทางด้วยรถยนต์สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2  (ถนนมิตรภาพ) จนกระทั่งถึงนครราชสีมา ให้ใช้ทางแยกทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านบุรีรัมย์และเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์  และอีกเส้นทางคือใช้ทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อไปแยกขวาที่ทางหลวงหมายเลข 2 จากนั้นเข้าสีคิ้วเพื่อไปยังทางหลวงหมายเลข 214 ผ่านอำเภอประโคนชัย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 214 เพื่อเข้าจังหวัดสุรินทร์ แต่หากไม่สะดวกเดินทางด้วยรถส่วนตัว ก็มีรถโดยสารประจำทางและรถไฟด้วย ด้านการเดินทางภายในจังหวัดนั้น สามารถใช้รถสองแถววิ่งบริการตามจุดต่างๆ ได้

สภาพทางเศรษฐกิจ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ จึงเหมาะกับการเพาะปลูกทำจากเกษตร ดังนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้ในการทำเกษตรกรรม เช่น ทำนา เป็นต้น โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นชื่อเสียงของจังหวัด และยังมีการทำมันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา และ เลี้ยงไหมเพื่อการส่งออกด้วย

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในสุรินทร์พบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ บ้านก้องฟ้าวิลล่า  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,502,000 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,490,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นเมืองหลักของภาคอีสาน ถือเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม เนื่องจากมีเขตแดนติดต่อกับประเทศพม่า และได้รับศิลปวัฒนธรรมของพม่าในอดีต จึงมีทั้งสถานที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ปราสาทตาเมืองธม, ปราสาทตาเมือนโต๊ด, ปราสาทตาเมือนธม และหมู่บ้านช้างตากลาง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ