Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

เช่าอาคารพาณิชย์ ร้อยเอ็ด ราคาไม่เกิน 2 พันบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

จังหวัดร้อยเอ็ด ถือเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณชาวอีสาน อยู่ทางตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสำรวจประชากรเมื่อปี 2562 พบว่ามีประมาณ 1,305,211 คน โดยนับว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความรุ่งเรืองมากที่สุด ในบริเวณลุ่มน้ำภาชีในยุคประวัติศาสตร์ จัดว่ามีความหลากหลายทั้งในแง่ของวัฒนธรรมและศาสนา เนื่องจากในอดีตร้อยเอ็ดเป็นดินแดน ที่อยู่ในเขตอิทธิพลของอาณาจักรขอมโบราณ สำหรับสภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบสูงและเป็นลูกคลื่นเขา ส่วนตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีพื้นที่ประมาณ 8,299 ตารางกิโลเมตร และมีเขตแดนติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสุรินทร์ แบ่งปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 203 แห่ง ดังนี้ 1 เทศบาลเมือง 65 เทศบาลตำบล 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล 137 แห่ง

สำหรับการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพภาคการเกษตรและ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ตามลำดับ

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังร้อยเอ็ด มีระยะทางประมาณ 512 กิโลเมตร สามารถการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว จะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 7 ชั่วโมง สำหรับรถโดยสารประจำทาง สามารถขึ้นรถจากสถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือไปยังร้อยเอ็ดได้ และยังมีเส้นทางคมนาคมทางอากาศ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ร้อยเอ็ด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางแบบเร่งด่วน

สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดตัวขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม มีการทำนาปี นาปรัง ทำไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง ถั่วลิสง ต้นกก งา อ้อยโรงงาน แตงโมเนื้อ ข้าวโพด และยาสูบพันธุ์เตอร์กิส รวมถึงมีการทำปศุสัตว์และป่าไม้ พืชเศรษฐกิจส่งออกสำคัญของจังหวัดคือ ข้าวหอมมะลิ

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในร้อยเอ็ดพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ บ้านมิตรสัมพันธ์ วิลล่า  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,733,750 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาทในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 1,500,000 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรขอมโบราณอย่างกลุ่มปราสาทหินและปราสาทหนองกู่ นอกจากนั่นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น บึงพลาญชัย, วัดบูรพาภิราม, วนอุทยานผาน้ำย้อย และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ