Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

เช่าสำนักงาน เช่าออฟฟิศ กรุงเทพมหานคร ราคาไม่เกิน 8 พันบาท

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

favorite icon
เช่า
8,000 บาท/เดือน
INCLUDED AMENITIES
<BR>
<BR>- Onsite staff
<BR>With years of operational expertise and service-focused backgrounds, our workplace team is here 9am-6pm, Mon-Fri, to provide everything you need to keep your office running smoothly.
<BR>
<BR>- Cleaning services
<BR>Our cleaning crew helps keep common areas, meeting rooms, and private offices looking their spiffiest.
<BR>
<BR>- Phone booths
<BR>These semi-private alcoves provide comfortable sanctuaries on every floor for conducting private calls and video chats.
<BR>
<BR>- Business-class printers
<BR>Every floor has its own space stocked with a business-class printer, office supplies, and paper shredder.
<BR>
<BR>- High-speed Wi-Fi
<BR>Hook yourself up to hard-wired Ethernet or secure Wi-Fi, including IT support and guest log-in functionality.
<BR>
<BR>- Professional & social events
<BR>From workshops to thought-leader panels and cheese tastings, our programming helps you nurture a strong team culture.
<BR>
<BR>- Unique common areas
<BR>The heart-and-soul of our locations, these lounges are living-room-style spaces designed for creativity, comfort, and productivity.
<BR>
<BR>- Meeting rooms
<BR>From brainstorming rooms with whiteboards and high-top tables to conversation rooms for informal meetings to presentation rooms with projectors and speakers, to specialty rooms, we've got you covered.
<BR>
<BR>- Complimentary refreshments
<BR>Stay caffeinated with free micro-roasted coffee, tea, and keep your hydration up with refreshing fruit water at every location.
INCLUDED AMENITIES <BR> <BR>- Onsite staff <BR>With years of operational expertise and service-focused backgrounds, our workplace team is here 9am-6pm, Mon-Fri, to provide everything you need to keep your office running smoothly. <BR> <BR>- Cleaning services <BR>Our cleaning crew helps keep common areas, meeting rooms, and private offices looking their spiffiest. <BR> <BR>- Phone booths <BR>These semi-private alcoves provide comfortable sanctuaries on every floor for conducting private calls and video chats. <BR> <BR>- Business-class printers <BR>Every floor has its own space stocked with a business-class printer, office supplies, and paper shredder. <BR> <BR>- High-speed Wi-Fi <BR>Hook yourself up to hard-wired Ethernet or secure Wi-Fi, including IT support and guest log-in functionality. <BR> <BR>- Professional & social events <BR>From workshops to thought-leader panels and cheese tastings, our programming helps you nurture a strong team culture. <BR> <BR>- Unique common areas <BR>The heart-and-soul of our locations, these lounges are living-room-style spaces designed for creativity, comfort, and productivity. <BR> <BR>- Meeting rooms <BR>From brainstorming rooms with whiteboards and high-top tables to conversation rooms for informal meetings to presentation rooms with projectors and speakers, to specialty rooms, we've got you covered. <BR> <BR>- Complimentary refreshments <BR>Stay caffeinated with free micro-roasted coffee, tea, and keep your hydration up with refreshing fruit water at every location.
addressพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในภาคกลาง เป็นเมืองหลวงของไทย มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย โดยจากการสำรวจเมื่อปี 2562 มีประชากร 10,820,921 คน และมีพื้นที่ประมาณ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขต ซึ่งถูกจัดโซนพื้นที่ออกเป็น 3 โซนพื้นที่ คือ พื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก

มีลักษณะภูมิประเทศจะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีพื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวทั้งส่วนของภาคเศรษฐกิจ และอื่น ๆ ทำให้พื้นที่กรุงเทพฯ และโดยรอบได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นพื้นที่เมือง (Built-up Area) ทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาคาร โรงแรม ที่พัก ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร

สำหรับการคมนาคมก็มีทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเนื่องจากวิถีสังคมค่อนข้างเร่งรีบ และแข่งกับเวลาโดยมีท่าเรือสำหรับบริการขนส่งสินค้า และขนส่งผู้โดยสาร มีรถประจำทางหลากหลากหลายสายโดยให้บริการภายในเขต และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ปริมณฑล นอกจากนี้ยังสนามบินถึง 2 แห่งคือสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ และคงไม่พูดถึงไม่ได้นั้นก็คือระบบรถไฟฟ้าที่ให้บริการถึง 3 ประเภท ได้แก่ BTS MRT และ Airport Link เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการ

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย  เป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมทั้งแบบทุนนิยม และสังคมนิยม มีรายได้หลักมาจากการการเก็บภาษีมุลค่าเพิ่ม, การค้าปลีกและค้าส่ง รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมโรงงาน, อุตสาหกรรมขนส่งและอุตสาหกรรมสื่อสาร รวมถึง โรงแรมและภัตตาคาร

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือขายคอนโด และโครงการยอดนิยมคือ ศุภาลัย วิลล์ เพชรเกษม 69  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 9,475,328 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 4,214,346 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 4,187,982 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่12,800,000 บาท

ด้วยความที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย จึงมีสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสวยงาม และความเก่าของวัดวาอาราม เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว), วัดโพธิ์, วัดอรุณ และยังเป็นเมืองที่พร้อมด้วยสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในทุกที่ ทั้งสถานศึกษา, สถานพยาบาล และแหล่งชอปปิง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ