Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

จังหวัดลำพูนหรือ “เมืองหริภุญไชย” เมืองโบราณอายุมากกว่า 1,300 ปี ถือเป็นจังหวัดเล็กที่สุดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 4,505.882 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ในที่ราบหุบเขาและพื้นที่ภูเขา มีประชากรในปี 2562 ประมาณ 405,955 คน และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ  51 ตำบล และ 574 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนลำพูนคือการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม  นอกจากนั้นยังประกอบอาชีพเกษตรกรและค้าขาย

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดลำพูนจะมีระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากนั้นแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ถึงนครสวรรค์ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก ลำปาง แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงจังหวัดลำพูน นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางและรถไฟ แต่ถ้าหากจะเดินทางด้วยเครื่องบินจะต้องมาลงที่เชียงใหม่ แล้วต่อรถมายังลำพูน

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน มีรายได้หลักมาจากภาคอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 1,000 โรงงาน และรองลงมาเป็นรายได้จากภาคเกษตร ได้แก่ ข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น รวมทั้งภาคการค้า และภาคการท่องเที่ยว

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในลำพูนพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ บ้านอรินรดา ลำพูน  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 1,452,132 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 853,333 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 800,000 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดลำพู จะเป็นพวกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติ  เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัย, วัดพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน, วัดสันป่ายางหลวง, อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี, น้ำตกก้อหลวง, ชุมชนพระบาทห้วยต้ม, แก่งก้อ, พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย, บ้านหนองเงือก, สะพานทาชมพู, วัดจามเทวี, กู่ช้าง-กู่ม้า, อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล, อุโมงค์ขุนตาน, วัดพระพุทธบาทตากผ้า, ตลาดหนองดอก และวัดมหาวันวรมหาวิหาร เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ