Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

ทาวน์โฮมมือสอง สาทร กรุงเทพมหานคร ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

เขตสาทร ถือว่าเป็นเขตที่มีความเจริญสูงสุด มีพื้นที่ประมาณ 9.326  ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย 3 แขวงได้แก่ แขวงทุ่งวัดดอน แขวงยานนาวาและแขวงทุ่งมหาเมฆ จัดอยู่ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ แต่เดิมเป็นพื้นที่แบบราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร จึงทำให้ในอดีตมีการทำพืชสวนพืชไร่ค่อนข้างมาก แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นเป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร โดยจากการสำรวจประชากรเมื่อปี 2562 มีประมาณ 77,773 คน หรือ 8,339.37 คนต่อตารางกิโลเมตร

ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่มักจะประกอบทำธุรกิจ พนักงานบริษัท รวมถึงค้าขาย และรับบริการต่างๆ สำหรับเขตสาทรมีเขตพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วน ในทิศเหนือติดต่อกับเขตบางรัก โดยมีคลองสาทรเป็นแนวแบ่งเขต ทิศใต้ติดเขตยานนาวาและบางคอแหลม มีถนนจันทน์เป็นแนวแบ่งเขต ทิศตะวันออกติดกับปทุมวันและคลองเตย โดยมีถนนพระราม 4 และถนนเชื้อเพลิงเป็นแนวแบ่งเขต ส่วนทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับการคมนาคมนั้น ค่อนข้างโดดเด่นมากเพราะติดต่อกับเขตอื่นอย่างใกล้ชิด ทำให้เข้าถึงได้สะดวก มีถนนสายหลักและสายรองหลายสาย รวมถึงมีระบบคมนาคมทางด่วน รถไฟฟ้าและรถประจำทางเข้าถึงตลอดทั้งเขต โดยถนนสายหลักประกอบด้วย ถนนสาทร ถนนพระราม 4 ถนนเจริญกรุง ถนนจันทน์ ถนนเซนต์หลุยส์ 3 ถนนนางลิ้นจี่ ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนเย็นอากาศ ถนนสวนพลู และซอยงามดูพลี เป็นต้น ถือเป็นถนนสายสำคัญที่มีการสัญจรอย่างคับคั่งอยู่ตลอดเวลา ดังน้นจึงมีการตัดถนนผ่านอีกหลายสาย เพื่อเป็นการระบายการจราจร และมีรถไฟฟ้าพาดผ่านตลอดทั้งสาย เพื่อเป็นอีกช่องทางสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีท่าเรือสาทร ที่ช่วยให้การเดินทางแบบข้ามฝั่งง่ายมากขึ้น ถือว่าเป็นศูนย์การคมนาคมทางเรือที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมในเขตสาทร ได้แก่ คอนโดมิเนียม ทั้งแบบ High rise และ Low riseซึ่งราคาที่ดินของเขตสาทรนั้นมีราคาแพงมาก นั้นที่พักอาศัยส่วนใหญ่มีราคาสูง ผู้พักโดยมากมักจะเป็นนักธุรกิจ เจ้าของกิจการซะส่วนใหญ่ คอนโดต่างๆ มีทั้งตามแนวรถไฟฟ้าและในซอย

โดยมีประกาศขายบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดเขตสาทร-กรุงเทพมหานครจำนวน - โครงการ มีราคาตั้งแต่ - - - บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ - ส่วนโครงการทาวน์โฮมเขตสาทร-กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 5 โครงการ มีราคาตั้งแต่ 2,500,000 - 120,000,000 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 29,720,000 บาท

ที่ดินเขตสาทร-กรุงเทพมหานครนั้นมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ - บาท

และโครงการคอนโดเขตสาทร-กรุงเทพมหานครจำนวน 64 โครงการ มีราคาตั้งแต่ 0 - 78,000,000 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 8,421,890 บาท

สถานที่สำคัญย่านสาทร โดยมากจะเป็นกลุ่มอาคารบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์รวมของคนทำงานในเมือง เช่น เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, แอทสาทร สแควร์, เอไอเอ ทาวเวอร์ สาทร, สาทร ซิตี้ ทาวเวอร์ และมีสถานเอกอัครราชทูตจำนวนมาก เช่น สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย, สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย,​สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี,​ สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ รวมถึงห้างสรรพสินค้า ตลาด แหล่งบริการและร้านค้าต่างๆ อำนวยความสะดวก อีกทั้งยังมีมีสถานพยาบาลเอกชนและสถานศึกษาไม่น้อย เช่น โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา, โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม, โรงเรียนพระแม่มารีสาทร และโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ