Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

ทาวน์โฮมมือสอง มหาสารคาม

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

มหาสารคามตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นศูนย์การทางการศึกษาของภูมิภาค มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงและพื้นที่ราบเรียบ มีแม่น้ำชีเป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงประชากรชาวมหาสารคาม

ในปี 2562 มีประชากรประมาณ 962,665 คน และมีพื้นที่ประมาณ 5,292 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 133 ตำบล และ 1,804 หมู่บ้าน

สำหรับการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านกสิกรรม

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครไปจังหวัดมหาสารคาม สามารถเดินทางด้วยรถส่วนตัวสามารถใช้เส้นทางหลัก ถนนหมายเลขสอง ระยะทางประมาณ 456.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 16 นาที นอกจากนี้ยังสามารถเส้นทางรถโดยสารได้ แต่จะใช้เวลานานกว่ารถส่วนตัว และในอนาคตอันใกล้จะมีการคมนาคมทางรถไฟ เส้นทางคู่สายบ้านไผ่-นครพนม ซึ่งจะวิ่งผ่านหลายจังหวัดในภาคอีสาน รวมถึงจังหวัดมหาสารคามด้วย ในส่วนของการคมนาคมภายในจังหวัด มีบริการรถสองแถวในหลายเส้นทาง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางหลักภายในตัวเมือง

สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคามจะพึ่งด้านกสิกรรมเป็นหลัก โดยพืชเศรษฐกิจคือ ข้าว มันสำปะหลัง ปอแก้ว ปอกะเจา และหม่อน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีทรัพยากรที่สำคัญ ได้แก่ ป่าไม้ ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง และไม้พลวง เป็นต้น

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในมหาสารคามพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ เดอะ วิคตอเรีย มหาสารคาม  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,550,000 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,845,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 759,999 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย เช่น พระธาตุนาดูน, หาดวังโก และวนอุทยานชีหลง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ