Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

ตาก จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภาคเหนือ โดยมีพื้นที่ประมาณ 16,407 ตารางกิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศส่วนมากจะเป็นภูเขา และป่าไม้ มีแม่น้ำปิงไหล แม่น้ำเมย เป็นเขตกั้นแดนไทยกับแดนพม่า ซึ่งอำเภอแม่สอด จะใช้เป็นศูนย์กลาง ในการค้าขายระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า มีอาณาเขตเชื่อมต่อกับหลาย จังหวัด และอีก 1 ประเทศ แบ่งเป็นทางทิศเหนือติดกับจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน และลำพูน ทางทิศใต้ติดกับจังหวัดกาญจนบุรี และอุทัยธานี       ทางทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ และสุดท้ายทางทิศตะวันตกอยู่ติดกับประเทศพม่า โดยมีประชากรที่สำรวจเมื่อปี 2562 ประมาณ 665,620 คน แบ่งการปกครองเป็น  9 อำเภอ 63 ตำบล 493 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพของคนในจังหวัดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  รองลงมาเป็นการพาณิชย์ และการบริการด้านการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดตากมีระยะทางประมาณ 426 กิโลเมตร สามารถเดินทางมาได้โดยรถยนต์ รถประจำทาง หรือเพื่อความรวดเร็วสามารถนั่งเครื่องบินไปได้เช่นกัน

ด้านสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดตาก รายได้หลักของคนใจนังหวัดมาจากภาคเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิจคือ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวนาปี และสัตว์เศรษฐกิจคือ ไก่ เป็ด หมู โค กระบือ รวมถึงตากยังมีเหมืองแร่ด้วย ซึ่งแร่เศราฐกิจสำคัญคือ หินแกรนิต สังกะสี เฟลด์สปาร์ และหินปูน นอกจากนั้นยังมีรายได้จากการค้าส่งและค้าปลีก การบริการการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในตากพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ คอนโด ดรีม แม่สอด  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,236,555 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 1,345,000 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ด้านการท่องเที่ยว ต้องบอกว่าตากมีสถานที่สวยงามมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติลานสาง, อุทยานแห่งชาติแม่เมย, อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ, อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช, น้ำตกทีลอซู, น้ำตกปิตุ๊โกร, วัดพระบรมธาตุ, และสะพานมิตรภาพไทย-พม่า เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ