Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

ทาวน์โฮมมือสอง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

เขตดอนเมือง เรียกได้ว่าเป็นอีกเขตทางเหนือสุดของกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งของสนามบินดอนเมือง เขตดอนเมืองมีพื้นที่  36.803  ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรของเขตดอนเมืองอยู่ที่ 169,259  คน (ข้อมูลจากปี 2562) และมีความหนาแน่น  4,599  คนต่อตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเขตหลักสี่ เขตสายไหมและเขตบางเขน กรุงเทพฯ รวมถึงอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การคมนาคมในเขตดอนเมืองมีหลากหลายเส้นทางด้วยรถโดยสารธารณะ สำหรับถนนสายหลักในพื้นที่นี้คือถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต, ทางยกระดับอุตราภิมุข และถนนสรงประภา ที่สำคัญในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มให้บริการ

ด้านเศรษฐกิจของเขตดอนเมือง มีสภาพเศรษฐกิจดี เพราะมีสถานที่สำคัญต่างๆ จึงทำให้รายได้หลักของพื้นที่มาจากกลุ่มธุรกิจและการค้าขาย ซึ่งคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการค้าขาย ข้าราชการ ลูกจ้า พนักงานบริษัทต่างๆ และการบริการ

สำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นพบว่ามีประกาศขายบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดเขตดอนเมือง-กรุงเทพมหานครจำนวน 48 โครงการ มีราคาตั้งแต่ 1,500,000 - 29,000,000 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 6,084,500 ส่วนโครงการทาวน์โฮมเขตดอนเมือง-กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 72 โครงการ มีราคาตั้งแต่ 1,390,000 - 10,317,000 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,827,319 บาท

ที่ดินเขตดอนเมือง-กรุงเทพมหานครนั้นมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ - บาท

และโครงการคอนโดเขตดอนเมือง-กรุงเทพมหานครจำนวน 14 โครงการ มีราคาตั้งแต่ 240,000 - 1,600,000 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,004,538 บาท

สถานที่สำคัญในเขตดอนเมืองมีมากมาย โดดเด่นที่สุดคือท่าอากาศยานดอนเมือง, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), กองทัพอากาศไทย, พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ อีกทั้งยังมีสถานศึกษาอยู่ไม่น้อย เช่น โรงเรียนนานาชาติฮาโรว์, โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง, โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา,​ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) หรือแหล่งจับจ่ายใช้สอยต่างๆ เช่น เจ้เล้ง, ตลาดใหม่ดอนเมือง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ