ทาวน์โฮมมือสอง สงขลา

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 130 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

฿2,390,000
ควนลัง · หาดใหญ่ · สงขลา
December 18, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 88 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

฿1,909,000
หาดใหญ่ · หาดใหญ่ · สงขลา
December 18, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 88 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

฿1,909,000
หาดใหญ่ · หาดใหญ่ · สงขลา
December 18, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 88.8 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

฿1,919,000
หาดใหญ่ · หาดใหญ่ · สงขลา
December 18, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 95.2 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

฿679,000
ควนลัง · หาดใหญ่ · สงขลา
December 18, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 80.4 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

฿379,000
ท่าข้าม · หาดใหญ่ · สงขลา
December 18, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 88.4 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

฿409,000
ทุ่งตำเสา · หาดใหญ่ · สงขลา
December 18, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 80 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

฿1,090,000
ควนลัง · หาดใหญ่ · สงขลา
December 18, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 72 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

฿1,890,000
หาดใหญ่ · หาดใหญ่ · สงขลา
November 30, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 176 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

฿2,890,000
คลองแห · หาดใหญ่ · สงขลา
November 30, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 80 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

฿1,690,000
คลองแห · หาดใหญ่ · สงขลา
November 30, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 90 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

฿2,490,000
ควนลัง · หาดใหญ่ · สงขลา
November 4, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 84.4 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

฿769,000
ควนลัง · หาดใหญ่ · สงขลา
November 4, 2020
5
4
0
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 252 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

฿7,200,000
บ้านพรุ · หาดใหญ่ · สงขลา
January 27, 2020
3
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 109 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม 2 ชั้น ในโครงการ เกาะหมี คลองแห · หาดใหญ่ · สงขลา

฿2,300,000
คลองแห · หาดใหญ่ · สงขลา
September 23, 2019
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม 2 ชั้น ชิงโค · สิงหนคร · สงขลา

฿2,300,000
ชิงโค · สิงหนคร · สงขลา
September 11, 2019

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดในภาคใต้ฝั่งตะวันออก พื้นที่ติดทะเลทางด้านอ่าวไทย  และยังมีชายแดนติดกับรัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซียอีกด้วย สงขลาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของภาคใต้ ที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว การค้าขาย และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของไทย มีทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 7,393.89 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม จังหวัดสงขลาแบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 127 ตำบล 987 หมู่บ้าน จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 พบว่ามีประชากร จำนวน 1,435,968 คนสงขลามีอำเภอที่โดดเด่นคือ หาดใหญ่ ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จังหวัดสงขลานับได้ว่า เป็นเมืองหลักของภาคใต้ตอนล่าง

อาชีพส่วนใหญ่ของชาวจังหวัดสงขลา ได้แก่ การทำเกษตรกรรม, ค้าขาย และธุรกิจที่พักและการบริการ

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัสงขลา มีระยะทางประมาณ 950 กิโลเมตร หากเกินทางด้วยรถส่วนตัวจะใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง  โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 การเดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังเดินทางได้ด้วยรถโดยสารประจำทาง รถไฟ ทางเรือ และทางเครื่องบิน

สภาพเศรษฐกิจของสงขลา รายได้หลักของคนในจังหวัดมาจากการเกษตร ทั้งเพาะปลูก ทำนา ทำไร่ ทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้ ทำการประมง ทำกสิกรรมเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ทำนากุ้ง  แต่หากเป้นพื้นที่ในเมืองของจังหวัดสงขลาจะประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก ที่สำคัญยังมีรายได้มาจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม และการบริการด้วย

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในสงขลาพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ พลัส คอนโด หาดใหญ่ 30 เมตร  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 4,554,856 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 2,484,750 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 1,679,565 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลานอกจากจะเป็นเมืองการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้แล้ว ยังมีจุดเด่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะมีทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน อาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้งยังมีการประยุกต์ผสมผสาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมของผู้คนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี จึงทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ มากมาย เช่น หาดสมิหล, ทะเลสาบสงขลา, เกาะยอ, สะพานติณสูลานนท์, เขาตังกวน,​ วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร, วัดแหลมพ้อ, สถาบันทักษิณคดีศึกษา, พระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล, ตลาดสันติสุข, ตลาดอาเซียนไนท์บาซาร์, เขาคอหงส์น้ำตกโตนงาช้าง, อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง, และอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ