Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

เช่าอาคารพาณิชย์ ศรีสะเกษ

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ติดกับชายแดนของกัมพูชา มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะในอำเภอเมืองเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำมูลเป็นสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชาวศรีสะเกษ ในอดีตเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรขอม ดังนั้นจึงเต็มไปด้วยโบราณสถานแนวปราสาทหินมากมาย ที่เป็นศิลปะแบบขอมดั้งเดิม เป็นหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ อารยธรรมและวัฒนธรรมของหลายชนชาติ ที่ปัจจุบันได้ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตถิ่นอีสานได้อย่างลงตัว โดยจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณที่ 8,840 ตารางกิโลเมตร ในปี 2562 มีประชากรประมาณ 1,472,859 คน แบ่งการปกครองเป็น 2,557 หมู่บ้าน 206 ตำบล 22 อำเภอ

สำหรับการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม นอกจากนั้นยังมีภาคการขายส่งและขายปลีกด้วย

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครไปยังศรีสะเกษมีระยะทางประมาณ 571 กิโลเมตร เส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพไปศรีสะเกษนั้น ไปได้หลายวิธีด้วยกัน สำหรับรถยนต์ส่วนตัวใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านบุรีรัมย์และสุรินทร์ เพื่อไปยังศรีสะเกษ และสามารถเดินทางผ่านรถโดยสารสาธารณะ สายตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อมาลงยังจังหวัดศรีสะเกษ และอีกหนึ่งวิธีการเดินทางที่สะดวก คือเดินทางผ่านรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ วิ่งตรงไปยังศรีสะเกษโดยไม่ต้องลงที่จังหวัดอื่นแล้วต่อรถ

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษนั้น มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขับเคลื่อนหลักด้านเกษตรกรรม ซึ่งรายได้มวลรวมจึงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับราคาของพืชผลทางการเกษตรในแต่ละปี โดยพืชเศรษฐกิจคือ ข้าวหอมมะลิชั้นดีที่ส่งออกไปทั่วโลก นอกจากนั้นรายได้ยังมาจากภาคการขายส่งขายปลีกด้วย

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในศรีสะเกษพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ บ้านรุ่งเรือง ศรีสะเกษ  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 1,593,333 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,850,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษถือว่า มีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น โดยเฉพาะกลุ่มโบราณสถานและทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ำและพืชพรรณต่าง ๆ ที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เช่น อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร,​ ผามออีแดง, ปราสาทโดนตวล, วัดพระธาตุเรืองรอง, วัดพระธาตุสุพรรณหงส์, ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ และน้ำตกห้วยจันทร์ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ