Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

เช่าอาคารพาณิชย์ ราชบุรี ราคาไม่เกิน 8 พันบาท

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

ราชบุรี เป็นจังหวัดอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทยมีพื้นที่โดยประมาณทั้งหมด 5,196.462 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,247,789 ไร่ ภายในจังหวัดแบ่งเป็นเขตพื้นที่ภูเขาสูงเป็นบริเวณชายแดนด้านตะวันตกกับประเทศพม่า และเขตแดนด้านใต้ซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพแวดล้อมเป็นเทือกเขาสูง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าดิบ ป่าไผ่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ในอำเภอบ้านคา อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอปากท่อด้านตะวันตก พื้นที่ราบสูงคือบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศพม่า มีเทือกเขาตะนาวศรี และ ภูเขาลูกเล็ก และใหญ่เรียงรายสลับกัน มีประชากรในปี 2562 ประมาณ 873,101 คน แบ่งการปกครองเป็น 10 อำเภอ 104 ตำบล และ 975 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพ คนส่วนใหญ่ในจังหวัดประกอบอาชีพเพาะปลูกหรือ เกษตรกรรม

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดราชบุรีมีระยะทางประมาณ 150-200 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง และทางรถไฟ ใช้เวลาในการเดินทางราวๆ 1 ชั่วโมงครึ่ง - 2 ชั่วโมงโดยประมาณ

ด้านสภาพเศรษฐกิจ ราชบุรีเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมีธุรกิจการค้าประเภทสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เป็นโครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจ โดยมีศูนย์กลางตลาดผักผลไม้ในภูมิภาค โดยเป็นหนึ่งในตลาดกลางสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุ แห่งหนึ่งของประเทศไทย ควบคู่กับการเลี้ยงปศุสัตว์ และโรงงานอาหารสัตว์ และยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมน้ำตาล และอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในราชบุรีพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ บ้านชีวาทาวน์ ราชบุรี  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,840,952 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,960,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 1,450,000 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีก็สวยงามและหลากหลายไม่แพ้จังหวัดไหนๆ เต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีเสน่ห์ เช่น สวนผึ้ง, อุทธยานหินเขางู , พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน, เถ้าฮงไถ่, เขากระโจม, แก่งส้มแมว และน้ำตกเก้าโจน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ