Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

เช่าทาวน์โฮม สุพรรณบุรี ราคาไม่เกิน 4 พันบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย มีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านตัวจังหวัดถึง 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง ส่งผลให้เป็นพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์จึงการทำเกษตรกรรมเป็นอย่างดี โดย มีเนื้อที่ประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2561 พบว่ามีจำนวนประชากร จำนวน 848,720 คน โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล 1,007 หมู่บ้าน

สำหรับการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพในภาพการเกษตรควบคู่ไปกับการพาณิชย์

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครในส่วนของการเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดสุพรรณบุรีมีให้เลือกใช้บริการกันหลากรูปแบบหลายเส้นทางด้วยกัน เช่น การใช้เส้นทางสายใหม่กรุงเทพ-บางบัวทอง มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี มีระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือจะเลือกใช้เส้นทางสายใหม่ กรุงเทพ-ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้วไปยังปลายทางจังหวัดสุพรรณบุรีก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยมีระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีเช่นกัน

นอกจากนี้นักเดินทางยังสามารถเลือกใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจำทาง รถตู้ร่วมบริการ และรถไฟ

สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 มีรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม และการพาณิชย์ โดยมีพืชเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิดได้แก่ ข้าว มะม่วง พืชผักสวนครัวต่าง เป็นต้น  นอกจากนั้นยังมีรายได้มาจากภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ ไปจนถึงขนาดกลาง

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในสุพรรณบุรีพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ โอเชี่ยน เกท เมือง-สุพรรณบุรี  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,745,000 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 3,775,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นอิงแอบ แนบชิดอยู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเป็นหลัก  เช่น ตลาดสามชุก, บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และวัดป่าเลไลย์ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ