Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

อาคารพาณิชย์ พระนครศรีอยุธยา ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

พระนครศรีอยุธยา  เป็นอดีตราชธานีของไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอาณาจักรของชนชาติไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วง พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 2310 โดยปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือประมาณ 76 กิโลเมตร และเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ เนื่องจากมีแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำน้อย ไหลผ่านทำให้มีพื้นที่ทำนาข้าวซึ่งเป็นผลิตผลสำคัญของจังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 2,557 ตารางกิโลเมตร อยู่อันดับที่ 63 ของประเทศไทย จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 พบว่ามีจำนวนประชากร 820,190 คน และมีความโดดเด่นกว่าบรรดาจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทยตรงที่ไม่มีอำเภอเมือง แต่มีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งของหน่วยงานสำคัญๆ ระดับจังหวัด

สำหรับการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพในหลายภาคส่วนด้วยกัน ทั้งการค้าและบริการ การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถเลือกใช้บริการ แท็กซี่ รถไฟ รถมินิแวน หรือรถยนต์ส่วนตัวได้ ระยะเวลาในการเดินทางจะขึ้นอยู่กับวิธีการเดินทางด้วย เนื่องจากการเดินทางในแต่ละวิธีอาจจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่เท่ากัน หากเดินทางโดยรถไฟจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงยังสามารถเดินทางด้วยรถตู้โดยสารด้วยด้วย

สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีการประกอบอาชีพอยู่หลายภาคส่วน ทั้งการค้าและบริการ, การเกษตร, การท่องเที่ยว และที่สำคัญอุตสาหกรรมหลากหลายแห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ, นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรม สหรัตนนคร

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในพระนครศรีอยุธยาพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือทาวน์โฮม และโครงการยอดนิยมคือ บ้านเอื้ออาทรโรจนะ - พระนครศรีอยุธยา  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,973,239 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,786,428 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 1,330,000 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เป็นจังหวัดที่รวบรวมแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์, วัดมหาธาตุ, วัดไชยวัฒนาราม, วัดภูเขาทอง, วัดพุทไธศวรรย์, พระราชวังบางปะอิน, ตลาดน้ำอโยธยา และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ