Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

อาคารพาณิชย์มือสอง หนองบัวลำภู ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงผสมกับหุบเขา โดยมีลำพะเนียงลำน้ำโมงเป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด ทางตอนใต้ของพื้นที่ติดกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง รวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย ทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ จังหวัดหนองบัวลำภูมีประชาการอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นนัก แต่จะรวมตัวกันอยู่ที่อำเภอเมืองเสียส่วนใหญ่ เป็นจังหวัดที่มีหลายชนชาติแต่ผสมวัฒนธรรมอย่างลงตัว โดยจังหวัดหนองบัวลำภูมีขนาดพื้นที่ประมาณ 3,859.062 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในปี 2562 ประมาณ 512,780 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 59 ตำบล 636 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาประกอบอาชีพประมงจับปลา

ส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดหนองบัวลำภูมีระยะทางประมาณ 608 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวสามารถวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 1 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 เมื่อถึงสระบุรี จากนั้นเมื่อถึงจังหวัดอุดรธานีให้เลี้ยงซ้าย ไปตามทางหลวงหมายเลข 210 ก็จะถึงจังหวัดหนองบัวลำภู นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางได้ด้วย

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู รายได้หลักมาจากภาคเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวเหนียว ทำไร่มันสำปะหลัง และทำปศุสัตว์ เป็นต้น โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน

นอกจากนี้ยังมีส่วนของอุตสาหกรรมเหมือนแร่ (ไม่ใช่โรงหิน) ถือเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในหนองบัวลำภูพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออาคารพาณิชย์ และโครงการยอดนิยมคือ บ้านพอเพียงวิลเลจ @ลำภู  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 1,290,000 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดหนองบัวลำภูนั้นค่อนข้างมีความหลากหลาย ทั้งส่วนของสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติ และโบราณสถาน เช่น โบราณคดีบ้านกุดกวางสร้อยและกุดคอเมย, อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ, ถ้ำผาเจาะ และพิพิธภัณฑ์หอยหิน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ