Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

สำนักงาน ออฟฟิศ สิงห์บุรี ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดเล็กๆ จังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางตอนล่าง ที่มีหลักฐานปรากฏของการอยู่อาศัยมาแต่ครั้งยุคก่อนประวัติศาสตร์ และมีการสร้างบ้านแปงเมืองคู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาทุกยุคสมัยนับตั้งแต่สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน ด้วยเพราะลักษณะพื้นที่โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและลูกคลื่นลอนตื้นที่เกิดจากการทับถมของตะกอนแม่น้ำ ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร และอยู่อาศัย นอกจากนี้พื้นที่ของสิงห์บุรียังเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านถึง 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำลพบุรี

โดยลักษณะภูมิประเทศกว่าร้อยละ 80 เป็นที่ราบเรียบ มีหนองบึงขนาดต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วไปใกล้แนวแม่น้ำ   มีเนื้อที่ประมาณ 822.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2561 พบว่ามีจำนวนประชากรจำนวน 209,377 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 43 ตำบล 364 หมู่บ้าน

สำหรับการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร และปศุสัตว์

ในส่วนการเดินทางนั้น หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังสิงห์บุรี มีระยะทางประมาณ 142 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถยนต์สามารถไปได้ 3 เส้นทาง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จนถึงตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรี และเส้นทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 311 ผ่านอำเภอท่าวุ้งแล้วเข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี และเส้นทางที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข 309 ผ่านจังหวัดอ่างทอง ไปจนถึงจังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ-สิงห์บุรี ได้อีกด้วย

ด้านสภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสิงห์บุรีจะถูกขับเคลื่อนด้วยภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย ถั่วลิสง และมะม่วง นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาช่อนแม่ลา

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในลพบุรีพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ เคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี (บางกระบือ)  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ - บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวมีมากมายกระจายทั่วจังหวัดไม่ว่าจะเป็น วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง, วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร, อนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน, วัดอัมพวัน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ