Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

สำนักงาน ออฟฟิศ พะเยา ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

จังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีขนาดพื้นที่ 6,335.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา มีประชากรในปี 2562 ประมาณ 472,356 คน แบ่งการปกครองเป็น 9  อำเภอ 68 ตำบล 779 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 33 เทศบาลตำบล 36 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยนอกจากจะมีอาณาเขตติดกับจังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่แล้ว ยังมีติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย

เนื่องด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพะเยาเป็นที่ราบสูงและภูเขา จึงทำให้อาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่คือการทำเกษตรกรรม

ส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังพะเยานั้นมีระยะทาง 782 กิโลเมตร ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง  โดยเดินทางมาได้หลายเส้นทางด้วยกันทั้งใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 จนถึงพิษณุโลก แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 ไปจนถึงสุโขทัย เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 103 ผ่านอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 103 ผ่านอำเภอร้องกวาง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภองาว หรือสามารถเดินทางเป็นวงรอบได้โดยใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย-เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางมาได้โดยโดยรถประจำทาง, รถไฟ และเครื่องบิน

สำหรับการเดินทางในจังหวัดนั้นมีบริการหลากหลายรูปแบบ เช่น รถรับจ้าง รถโดยสารประจำทาง แต่ส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลอย่างรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์มากกว่า

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยานั้นในภาพรวมยังคงพึ่งพาภาคการเกษตร ป่าไม้ และการประมง รองลงมาคือภาคการศึกษา การค้าขาย และบริการทางการเงินตามลำดับ และการค้าชายแดนระหว่างจังหวัดพะเยากับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในพะเยาพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ วีน่าทาวน์ คอนโด พะเยา  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,422,000 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 2,890,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 2,200,000 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สถานที่ท่องเที่ยงขึ้นชื่อในจังหวัดพะเยา ได้แก่ กว๊านพะเยา, หลวงพ่อศิลา วัดสันติโลกอาราม, ภูลังกา, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังคำ, บ้านปางคำใต้, วัดศรีโคมคำ, วัดพระนั่งดิน, วัดพระธาตุจอมทอ,ง วัดนันตาราม, อุทยานแห่งชาติภูซาง, ดอยบุษราคัม, วัดอนาลโยทิพยราม, อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ