Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

บ้านเช่า อุตรดิตถ์ ราคาไม่เกิน 6 พันบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย ได้ชื่อว่า “เมืองท่าแห่งทิศเหนือ” โดยเป็นเมืองแวะพัก ในสมัยโบราที่ยังค้าขายทางน้ำระหว่างเมืองหลวงพระบางและไทย มีเนื้อที่ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงและที่ราบลุ่มแม่น้ำ เป็นจังหวัดสำคัญในการเชื่อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และยังเชื่อมภาคกลางและภาคเหนือด้วย จากการสำรวจประชากรเมื่อปี 2562 มีประชากรประมาณ  453,103 คน แบ่งเขตการปกครองเป็น 9 อำเภอ 67 ตำบล 613 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร ค้าขายระหว่างชายแกน ีวมถึงทำงานในโรงางนอุตสาหกรรม

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดอุตรดิตถ์มีระยะทางประมาณ 482 กิโลเมตร ถ้าใช้รถยนต์จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง โดยใช้ได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท จนถึงนครสวรรค์ แยกเข้าเส้นทางหมายเลข 117 ถึงพิษณุโลก แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ และอีกเส้นทางคือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอ่างทอง สิงห์บุรี จนถึงอำเภออินทร์บุรี แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) เลี้ยวซ้ายไปอีก 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง และรถไฟ

สำหรับสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นยังเป็นจังหวัดที่มีรายได้มาจากภาคเกษตรเป็นหลัก รองลงมาเป็นภาพอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งออกและค้าขายชายแดน โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด อุปกรณ์การเกษตร อาหารสด   ส่วนสินค้านำเข้าได้แก่ ข้าวโพด เศษเหล็ก ของเก่า เหล้า บุหรี่ ไวน์ และสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในอุตรดิตถ์พบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ แฮปปี้ โซน ซิตี้ ม่อนสันติสุข  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,190,000 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,000,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 877,000 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ซุ้มประตูเมืองและพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล,​ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง, วัดพระแท่นศิลาอาสน์, วัดดอนสัก,​ น้ำตกแม่พูล, ตลาดสดเทศบาลศรีนพมาศ, ​ตลาดกลางดง, เขื่อนสิริกิติ์, อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน, อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่, ภูสอยดาว, บ่อเหล็กน้ำพี้ และอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ