Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

บ้านเช่า สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ราคาไม่เกิน 6 พันบาท

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

สวนหลวง เป็นเขตทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 23.678 ตารางกิโลเมตร และจากการสำรวจประชากรเมื่อปี 2562 มีประมาณ 124,048 คน หรือ 5,238.95 คนต่อตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แขวงคืออ่อนนุช สวนหลวง โดยถือเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาการเป็นเขตพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางศาสนา รวมไปถึงยังเป็นศูนย์กลางสถานศึกษาอีกหลายแห่ง

สำหรับอาชีพของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม

การคมนาคมในพื้นที่สามารถใช้รถโดยสารประจำทางไว้ให้บริการหลากหลายสายเพื่อเดินทางมายังเขตสวนหลวง ได้แก่ สาย 11 133 145 145 (ปอ.) 519 และ R26E นอกจากนี้ยังสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิ้ง (Airport link) ไว้ให้บริการโดยมีสถานีเริ่มต้นจากสถานีพญาไทยไปสิ้นสุดที่สถานีปลายทางสุวรรณภูมิ โดยสามารถเดินมายังเขตสวนหลวงโดยลงที่สถานีหัวหมากใกล้กับแยกพัฒนาการ และโรงพยาบาลวิภาราม ซึ่งขณะมีกำลังมีแผนการก่อสร้างเพื่อขยายโครงการเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากลาดพร้าว-พัฒนาการ-สำโรง หรือหากสำหรับท่านที่เดินทางโดยรถยนต์ก็สามารถใช้เส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 จากแยกศรีอุดมเชื่อมต่อกับถนนพัฒนาการ หรือจากเส้นศรีนครินทร์ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางพิเศษที่ใกล้ที่สุด คือ ทางพิเศษบูรพาวิถีซึ่งห่างจากเขตสวนหลวงเพียง 3.8 กิโลเมตร

ในส่วนอสังหาริมทรัพย์ พบว่ามีประกาศขายบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดเขตสวนหลวง-กรุงเทพมหานครจำนวน 42 โครงการ มีราคาตั้งแต่ 0 - 92,000,000 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 15,894,119 ส่วนโครงการทาวน์โฮมเขตสวนหลวง-กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 52 โครงการ มีราคาตั้งแต่ 1,450,000 - 19,500,000 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 5,143,807 บาท

ที่ดินเขตสวนหลวง-กรุงเทพมหานครนั้นมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ - บาท

และโครงการคอนโดเขตสวนหลวง-กรุงเทพมหานครจำนวน 61 โครงการ มีราคาตั้งแต่ 300,000 - 3,800,000 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,693,469 บาท

เขตสวนหลวงถือเป็นอีกหนึ่งเขตที่มีสถานที่สำคัญ เช่น วัดมหาบุศย์, วัดยาง, วัดต้นไทรย์, มัสยิดอัลกุ๊บรอ, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, ตลาดเอี่ยมสมบัติ และวัดปากบ่อ

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ