Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

บ้านเช่า บึงกาฬ ราคาไม่เกิน 6 พันบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย แยกตัวออกมาจากจังหวัดหนองคาย มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ำโขงกั้นกลาง พื้นที่โดยรวม 4,305 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล 617 หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดบึงกาฬ เป็นเทือกเขา มีผืนป่าธรรมชาติ ยังคงความสมบูรณ์ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าไม้เต็งรัง มีภูเขาสูงชันสลับที่ราบสูง และพื้นที่ดอน มีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน รวมถึงแม่น้ำสงคราม และมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญ 2 แหล่ง คือ บึงโขงหลง และหนองกุดทิง ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลก โดยจากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 พบว่ามีประชากร จำนวน 424,091 คน

การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดบึงกาฬประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำปศุสัตว์ และทำประมง ทั้งการจับสัตว์น้ำ และเลี้ยงปลาในลุ่มน้ำ

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดบึงกาฬ มีระยะทางรวมประมาณ 751 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถยนต์จะใชช้เวลาประมาณ 11 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรี (ที่นี่เป็นที่มาของ คำพูด “สระบุรีเลี้ยวขวา”) แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านจังหวัดนครราชสีมา-จังหวัดขอนแก่น- จังหวัดอุดรธานี-จนถึงจังหวัดหนองคายและจากหนองคายสู่อำเภอบึงกาฬ โดยจะผ่านอำเภอโพนพิสัย กิ่งอำเภอรัตนวาปี อำเภอปากคาด นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางได้โดยรถโดยสารประจำทางได้

สภาพเศรษฐกิจของบึงกาฬมาจากภาคเกษตรกรรม เช่น ปลูกยางพารา ที่มีพื้นที่ปลูกมากถึง 1.2 ล้านไร่ รองลงมาเป็นการทำนาข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกพืชไร่ พืชสวน ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก และการปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงโค กระบือ หมู ไก่ เป็ด และทำประมง ทั้งการจับสัตว์น้ำ และเลี้ยงปลาในลุ่มน้ำ เลี้ยงปลาในบ่อดิน และเลี้ยงปลาในกระชัง และการส่งออกสินค้าไปลาว ได้แก่ สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร น้ำมัน รถยนต์เก่า อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดบึงกาฬพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ ฟินน์ บาย คาวบอยแกรนด์โฮม  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,890,000 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เช่น ภูทอก, บึงโขงหลง หินสามวาฬ,​ป่าดงดิบกะลา,​ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว, วัดอาฮงศิลาวาส, วัดโพธาราม และวัดสว่างอารมณ์ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ