Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

บ้านเช่า นราธิวาส ราคาไม่เกิน 8 พันบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

นราธิวาส จังหวัดทางชายอดนภาคใต้ของไทย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,475 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายูบนพื้นที่ชายแดนไทย -  มาเลเซีย เนื้อที่ส่วนใหญ่คือพื้นที่ป่า และภูเขาที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี บางส่วนอยู่บนชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และมีแม่น้ำสายสำคัญ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำสุไหงโกลก แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา และแม่น้ำตากใบ สำหรับจำนวนประชากรทั้งหมดในปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 808,020 คน

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนในนราธิวาสจะทำการเกษตร นอกจากนั้นยังมีรับจ้าง แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม และการค้าขายตามแนวชายแดน

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครไปจังหวัดนราธิวาสมีระยะทางประมาณ  1,149 กิโลเมตร หากเดินทางมาด้วยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมง ตามใช้เส้นทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านประจวบฯ และชุมพร จากนั้นวิ่งเข้าสู่ถนนหมายเลข 41 ผ่านสุราษฎรฯ นครศรีฯ พัทลุง และหาดใหญ่ ต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 เข้าสู่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางด้วยรถไฟ, รถโดยสารประจำทาง และเครื่องบินที่ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง

นราธิวาสถูกจัดให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจแบบพิเศษซึ่งภายในแผนนั้นมีการพัฒนาโดยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และมุ่งเน้นในการพัฒนาการแปรรูปของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ผลไม้ หรืออาหารทะเล รวมถึงธุรกิจทดแทนในด้านพลังงานเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน

โดยรายได้ของจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน ลองกอง และมังคุด รองลงมาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้าขายระหว่างชายแดนมาเลเซีย

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในนราธิวาสพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ - บาท  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ - บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สถานที่ท่องเที่ยวในนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นสถานที่เที่ยวแนวธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทะเลหมอกสุคิริน, หาดนราทัศน์,  อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว,  น้ำตกชีโป, วัดชลธาราสิงเห, มัสยิดวาดีนฮูเซ็น, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร,​ น้ำตกปาโจ,​ตลาดตาบา, ศาลเจ้าแม่โมโต๊ะ,​ อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด และเจดีย์สิริมหามายา

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ