Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

รวมประกาศซื้อขายบ้านมือสองทุกแบบ ทุกทำเลทั่วไทย

ที่ Baania ไม่เพียงแต่จะรวมประกาศขายบ้านด่วน หรือประกาศขายบ้านมือสองที่เจ้าของบ้านขายเองที่มาพร้อมราคาและรูปสภาพบ้านเพียงอย่างเดียว เท่านั้น แต่ที่ Baania ยังมาพร้อมกับรายละเอียดของบ้านแต่ละหลังอย่างชัดเจนรวมถึงข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบทั้งหมด การเดินทางใน ทุกช่วงเวลา อีกทั้งยังมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณเปรียบเทียบบ้านเดี่ยวมือสอง และบ้านมือสองทุกแบบในทำเลใกล้เคียงจนสามารถเลือก บ้านในฝันในราคาและทำเลที่ตามหาได้ไม่ยาก

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

Baania แชร์ 3 ทริคซื้อบ้านมือสองอย่างไรให้ไม่ช้ำใจภายหลัง

การซื้อและขายบ้านมือสองให้มีคุณภาพและลงตัวกับความต้องการมากที่สุดก็เปรียบเสมือนกับการหาเพชรในตมในวันนี้ เพื่อช่วยให้ทุกคนหาบ้านมือสองที่พร้อมเปลี่ยนบ้านในฝันให้กลายเป็นจริงได้สะดวกยิ่งขึ้น Baania มาพร้อมกับ 3 ทริคพื้นฐานในการเลือกบ้านมือสองที่ทุกคนควรรู้

ทริค 1 : ดูทำเลที่ชอบ จากนั้นค่อยพิจารณา ทำเลที่น่าลงทุน

ทริค 1 : ดูทำเลที่ชอบ จากนั้นค่อยพิจารณา ทำเลที่น่าลงทุน

เพราะบ้านที่ดีต้องเป็นบ้านที่อาศัยอยู่แล้วมีความสุข ดังนั้น ก่อนที่จะไปพิจารณาถึงทำเลที่สามารถทำเงินได้อนาคต Baania อยากขอให้ทุกคนลองตามหาทำเลของบ้านมือสอง หรือบ้านเดี่ยวมือสองที่คิดว่าจะอยู่แล้วมีความสุขเสียก่อน

ทริค 2 : เช็กสภาพบ้านมือสองที่สนใจให้ละเอียดทุกจุด

ทริค 2 : เช็กสภาพบ้านมือสองที่สนใจให้ละเอียดทุกจุด

เมื่อเลือกทำเลที่สามารถพักผ่อนได้อย่างสงบแล้ว ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนในการตามหาบ้านในฝันผ่านประกาศขายบ้านมือสองที่สนใจกัน อาจเลือกเป็นประกาศขายบ้านด่วนก็ได้ เพราะประกาศเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะขายราคาที่ถูกกว่าที่ตั้งไว้ โดยการไปดูบ้านจริงนั้น นอกจากรายละเอียดเรื่องเงินและภาระหนี้สินอื่น ๆ ที่มาพร้อมบ้านแล้ว สิ่งที่เราต้องถามจากเจ้าของบ้านเดิมให้ได้มากที่สุด นั้นจะประกอบไปด้วย

  • สภาพของโครงสร้างบ้านทั้งหมด
  • ระบบไฟ ระบบน้ำ และระบบการเดินท่อทั้งหมด
  • นิติบุคคล
  • ความปลอดภัยของเส้นทางรอบบ้าน เช่น การเชื่อมต่อถนน
  • ประวัติความชำรุดของบ้าน เช่น ไฟไหม้ ปลวก ความเสียหายอื่น ๆ
ทริค 3 : ตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดให้ดี

ทริค 3 : ตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดให้ดี

ก่อนจะตัดสินใจโอนเงิน หรือทำสัญญาใด ๆ สิ่งที่คุณต้องทำและเช็กทุกรายละเอียดให้ดีก็คือการขอหลักฐาน เอกสาร รวมถึงส่วนประกอบของสัญญาเดิมจากเจ้าของบ้านคนเดิม เพื่อมาตรวจสอบทั้งหมด
โดยเอกสารเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะยืนยันสิทธิ์ในการซื้อขายบ้านมือสอง
เอกสารทั้งหมดเหล่านี้ก็จะช่วยให้เจ้าของบ้านทำตามที่ตกลงไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว Baania หวังว่าทั้ง 3 ทริคพื้นฐานนี้จะช่วยให้ทุกคนซื้อบ้านมือสองได้ตรงกับความต้องการ ของตัวเองมากที่สุด และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้มีบ้านในฝันเหมือนแบบที่ต้องการจริง ๆ

Baania เว็บประกาศซื้อและขายบ้านมือสองที่ดีที่สุด

จังหวัดสกลนคร หรือเรียกอีกชื่อว่า ‘เมืองหนองหารหลวง’ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบน หรือที่เรียกว่า แอ่งสกลนคร ถือว่าเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนที่มีมาก่อนประวัติศาสตร์ จึงมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สืบต่อกันมา เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา การเมืองและวัฒนธรรม โดดเด่นด้านการศึกษาเพราะเป็นสถานที่ตั้ง ของสถานศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่ง โดยสกลนครมีความหนาแน่นของประชากรไม่มากนัก โดยในปี 2562 มีประชากรประมาณ 1,153,390 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 125 ตำบล 1323 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบสูงผสมกับที่ราบลุ่มลอน มีเทือกเขาภูพานเป็นเทือกเขาสำคัญกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ ลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่

สำหรับการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรเป็นหลัก รวมถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และหัตถกรรม

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังสกลนคร มีระยะทางประมาณ 647 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถส่วนตัวจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง  นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสาร และเครื่องบินด้วย

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากภาคเกษตรกรรม โดยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว มีการเพาะปลูกกันอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีการปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง เพื่อการส่งออก รวมถึงยังมีรายได้จากภาคอุตหสากรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น มันอัดเม็ด เป็นต้น อีกทั้งยังมีเครื่องหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อส่งออกไปทั่วโลก ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน ทอเสื่อกก ผ้าไหมและทอผ้าฝ้าย เป็นต้นด้วย

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในสกลนครพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ บ้านอนัญญา สกลนคร  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,027,272 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,190,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 999,000 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร ต้องบอกว่าเป็นเมืองแห่งศาสนา และวัฒนธรรมรวมถึงมีประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมา เช่น วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร, พระธาตุดุม และพิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติภูพาน, ถ้ำเสรีไทย, น้ำตกคำหอม และน้ำตกห้วยใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ