Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

อำนาจเจริญ เป็นจังหวัดที่แยกตัวมาจากจังหวัดอุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทย มีพื้นที่ 3,161.248 ตารางกิโลเมตร และจากการสำรวจประชากรเมื่อปี 2562 พบว่ามีประมาณ 378,438 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ มีด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง และพื้นที่ราบ บนเทือกเขาภูพานที่ทอดยาวไปที่พาดผ่านหลายจังหวัดในภาคอีสานและยังอยู่ติดกับแม่น้ำโขง ลำเซบาย และลำเซบก

ประชาชนส่วนใหญ๋ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงเป็นการขายส่งสินค้า และการปศุสัตว์

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปที่จังหวัดอำนาจเจริญจะมีระยะทางประมาณ 585 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางพหลโยธินบนทางหลวงหมายเลข 1 ไปจนถึงสระบุรีจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านนครราชสีมาจากนั้นให้แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธรจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 202 เข้าสู่อำนาจเจริญ หรือสามารถเดินทางด้วยรถโดยสาร และรถไฟ เพื่อลงสถานีวารินชำราบ และเดินทางต่อด้วยรถยนต์ประมาณ 75 กิโลเมตร แต่หากจะเดินทางด้วยเครื่องบินสามารถลงได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี จากนั้นให้ต่อด้วยรถยนต์อีกประมาณ 75 กิโลเมตรเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองอำนาจเจริญ

สำหรับภาคเศรษฐกิจของอำนาจเจริญนั้น ส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคเกษตรกรรม ทั้งทำนาและปลูกพืชไร่ มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันได้แก่ มันสำปะหลัง ปอแก้ว ถั่วลิสง ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว รองลงมาก็คือการขายส่งสินค้า อู่ซ่อมรถ และโรงสีข้าว อีกทั้งการปศุสัตว์ยังเป็นอีกแนวโน้นที่จะทำรายได้ให้อำนาจเจริญได้

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในอำนาจเจริญพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ เมโทรทาวน์ 5 ชยางกูร-อำนาจเจริญ  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,680,000 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,000,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอำนาจเจริญในเชิงธรรมชาติ ก็อย่างเช่น อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว, วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาน้ำผึ้ง, วนอุทยานดอนปู่เจ้า, ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในแบบศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น แหล่งโบราณคดีวัดดง,บ้านโพนเมือง, พระนอนวัดถ้ำแสงเพชร,​พระศรีโพธิชัย,​พระมงคลมิ่งเมือง, วิหารหลวงปู่ขาว และพระธาตุปทุมวงศา เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ