Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

ทาวน์โฮม พิจิตร ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ทางตอนบนของภาคกลางของประเทศไทยบนเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งมีเนื้อหาอยู่ในมหากาพย์เรื่องไกรทอง ภายในจังหวัดจะมีรูปปั้นจระเข้ขนาดเล็กใหญ่จำนวนมาก พระเจ้าชาละวันและวีรบุรุษไกรทองมากมายในวัดและสวนสาธารณะในจังหวัดพิจิตร โดยพิจิตรถือว่าเป็นจังหวัดขนาดกลางที่มีเนื้อที่ประมาณ 4,816 ตารางกิโลเมตร เพียงพอต่อประชากรที่เข้ามาพักอาศัยประมาณ 552,690 คน แบ่งเป็น 12 อำเภอ 89 ตำบล อยู่ติดกับจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และกำแพงเพชร มีความสำคัญเป็นพิเศษในพระพุทธศาสนาของไทย เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อเพชรด้วยทองสัมฤทธิ์ รวมไปถึงมีทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าบึงสีไฟ เป็นแหล่งน้ำใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในจังหวัดพิจิตร เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

สำหรับการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร รองลงมาเป็น อุตสาหกรรม การค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการตามลำดับ

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดพิจิตร มีระยะทางประมาณ 328 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที ให้เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ขับแยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ที่พระนครศรีอยุธยา ถึงอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้ขับแยกเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 11 สายตากฟ้า - เขาทราย แล้วแยกเข้าเส้นทางเขาทราย - ตะพานหิน จากนั้นค่อยขับแยกเข้าสู่จังหวัดพิจิตร ด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 113 ตะพานหิน – พิจิตร หรือจะเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1  ขับแยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ที่อยุธยา ถึงจังหวัดนครสวรรค์ และเข้าสู่จังหวัดพิจิตรที่ทางหลวงหมายเลข 118 โดยขับเข้าเส้นทางนครสวรรค์ - ชุมแสง - บางมูลนาก - ตะพานหิน - พิจิตร ซึ่งมีระยะทางที่ห่างไม่ต่างกันมาก หากอยากเดินทางโดยรถไฟ จะมีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง จากกรุงเทพมหานคร – พิจิตร ได้หลายเที่ยวในแต่ละวัน ซึ่งในตัวเมืองพิจิตร จะมีบริการด้วยรถชนิดต่าง ๆ สามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะ ได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย รถสองแถว รถสามล้อเครื่อง และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งจอดอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในจังหวัด ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย

ด้านสภาพเศรษฐกิจ เนื่องจากจังหวัดพิจิตรมีแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมไหลผ่าน ก่อให้เกิดแหล่งลุ่มแม่น้ำที่สำคัญ รวมไปถึงสภาพพื้นดิน ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงไปถึงปานกลาง จึงเหมาะแก่การทำนาและปลูกพืชหมุนเวียน ทำให้มีประชากรไม่น้อยที่เลือกประกอบอาชีพเกษตรกร มีอุตสาหกรรมหลักคือปลูกข้าว เลี้ยงปลาน้ำจืด และทำนาเกลือสมุทร นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชชนิดอื่นๆ อีกด้วย เช่น ข้าวโพด ถั่ว รวมไปถึงการผลิตรองเท้าเครื่องหนัง ที่นับว่าเป็นรายได้หลัก

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในพิจิตรพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือทาวน์โฮม และโครงการยอดนิยมคือ - บาท  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ - บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ด้านการท่องเที่ยว ด้วยความที่พิจิตรเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังนั้นจึงมีแหล่งโบราณสถานต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากมาย เช่น วัดถ้ำชาละวัน, อุทยานเมืองเก่าพิจิตร, วัดท่าหลวง, วัดโพธิ์ประทับช้าง, พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์, ตลาดเก่าวังกรด, ศาลเจ้าแม่ทับทิม, บึงสีไฟ และเหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ