Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

ทาวน์โฮมมือสอง ชัยภูมิ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

ชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย และมีแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม มีผืนป่ากว้างใหญ่ และยังคงความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ชัยภูมิมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด 12,778.287 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่บนสันขอบของที่ราบสูงอีสาน เป็นเทือกเขาสลับที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบ และพื้นที่ราบในฝั่งแม่น้ำ มีพื้นที่ป่าและเทือกเขาตั้งเรียงราย จากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาสำคัญ มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็น พาดเป็นแนวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ รวมทั้งเทือกเขาอื่น ๆ ทั้งภูอีเฒ่า ภูพังเหย ภูแลนคา ภูพญาฝ่อ ที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำชี แม่น้ำสายสำคัญของภาคอีสานอีกสายหนึ่ง มีการแบ่งการปกครองเป็น 16 อำเภอ 124 ตำบล 1,620 หมู่บ้าน จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 พบว่ามีประชากรจำนวน 1,137,357 คน

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่จะประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการประมง

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดชัยภูมิ มีระยะทางรวมประมาณ 332 กิโลเมตร หากใช้รถยนต์จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว ผ่านอำเภอด่านขุนทด อำเภอจัตุรัส เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ นอกจากนั้นยังสารถเดินทางด้วยรถดดยสารประจำทาง  และรถไฟ โดยลงที่สถานีบัวใหญ่ แล้วเดินทางต่อเข้าจังหวัดชัยภูมิอีกประมาณ 50 กิโลเมตร

สภาพเศรษฐกิจของชัยภูมิ รายได้หลักมาจากภาคการเกษตร ได้แก่ การทำนา ทำไร่ และทำสวนผลไม้ยืนต้น มีการปลูกพืชผักผลไม้สวนครัว และไม้ประดับ โดยพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พริก และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นต้น

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชัยภูมิพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ บ้านโชคทวี 3 เมืองน้อย - อุดมสุข  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,133,750 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม เช่น อุทยานแห่งชาติตาดโตน, อุทยานแห่งชาติภูแลนคา, อุทยานแห่งชาติไทรทอง น้ำตกเทพประทา,​ น้ำตกเทพพนา,​อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม, และมีทุ่งดอกกระเจียวสีชมพูที่งดงามและโด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวในด้านอารยธรรมประวัติศาสตร์ เช่น ปรางค์กู่,  บ้านกุดโง้ง, ศาลเจ้าพ่อพระยาแล,​พระเเท่นบัลลังก์ และพระธาตุหนองสามหมื่น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ