Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

ขายที่ดิน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

เขตหลักสี่ เป็นหนึ่งใน 50 เขต ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีเนื้อที่โดยรวมทั้งหมด 25.06 ตารางกิโลเมตร มีประชากรที่สำรวจเมื่อปี 2562 ประมาณ 104,285 คน หรือ 4,565.69 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ได้แก่ แขวงทุ่งสองห้อง และแขวงตลาดบางเขน ที่มาของชื่อหลักสี่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการขุดคลองต่าง ๆ เพื่อเป็นทางลัดออกรอบนอกพระนคร โดยกำหนดหลักบอกระยะทางของคลองที่ขุดทุกระยะ เมื่อทำการขุดคลองเปรมประชากร เพื่อเชื่อมไปยังอำเภอบางปะอิน ชุมชนนี้ที่ตั้งอยู่ที่หลักบอกระยะที่ 4 ของคลอง จึงเรียกว่า บ้านหลักสี่  เขตหลักสี่ติดกับเขตดอนเมืองทางด้านทิศเหนือ ติดกับเขตบางเขนทางด้านทิศตะวันออก ติดกับอำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทางด้านทิศตะวันตก และติดกับเขตจตุจักรทางด้านทิศใต้

การเดินทางมายังเขตหลักสี่มีความสะดวกสบายรวดเร็วมาก ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารสาธารณะเข้าถึงมากมาย เพราะมีถนนสายสำคัญหลัก ๆ หลายสาย เช่น ถนนวิภาวดีรังสิต ที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพชั้นในกับทางออกสู่จังหวัดต่าง ๆ ถนนพหลโยธิน ถนนงามวงศ์วาน และถนนแจ้งวัฒนะ รวมทั้งสามารถเดินทางโดยรถไฟ โดยเดินทางจากหัวลำโพง สามเสน มาลงได้ที่สถานีรถไฟหลักสี่ หรือเดินทางออกไปจังหวัดใกล้เคียงได้โดยสะดวก รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ โดยเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีชมพู ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงที่วิ่งระหว่างบางซื่อ รังสิต ที่สถานีหลักสี่ด้วยเช่นกัน

เขตหลักสี่เป็นเขตที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร ทั้งศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัย สนามกีฬา และสนามบินดอนเมือง ทำให้ศักยภาพในทำเลของเขตหลักสี่ มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกิจการร้านค้าต่าง ๆ แหล่งอำนวยความสะดวก ที่ดินในเขตหลักสี่จึงมีการพัฒนาลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงบ้าน คอนโดมิเนียม โฮมออฟฟิศ อาคารพาณิชย์ ฯลฯ เพื่อที่จะเป็นเขตที่อยู่อาศัย รองรับการขยายตัวของเมือง โดยมีประกาศขายบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดเขตหลักสี่-กรุงเทพมหานครจำนวน 21 โครงการ มีราคาตั้งแต่ 1,400,000 - 42,000,000 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 11,344,857 ส่วนโครงการทาวน์โฮมเขตหลักสี่-กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 28 โครงการ มีราคาตั้งแต่ 990,000 - 5,990,000 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,805,714 บาท

ที่ดินเขตหลักสี่-กรุงเทพมหานครนั้นมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ - บาท

และโครงการคอนโดเขตหลักสี่-กรุงเทพมหานครจำนวน 32 โครงการ มีราคาตั้งแต่ 0 - 10,371,000 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,567,468 บาท

สถานที่สำคัญๆ ในเขตหลักสี่และในย่านใกล้เคียง เช่น วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหารที่สำคัญของประเทศไทย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2483 วัดหลักสี่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ วัดหลักสี่สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ.2421 สถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฯลฯ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ รวมถึงศูนย์การค้าชื่อดังอย่าง ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ยังอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง ซึ่งเป็นสนามบินที่ให้บริการสายการบินโลว์คอสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ