Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

ขายคอนโด แพร่ ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

จังหวัดแพร่นั้นเป็นอีกจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ที่มีพื้นที่ 6,538.598 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองในหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ด้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากการสำรวจประชากรเมื่อ 2562 พบว่ามีประชากรประมาณ 441,726 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 78 ตำบล และ 645 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดแพร่นั้นมีระยะทาง 551 กิโลเมตร  ถ้าใช้รถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง  โดยใช้เส้นทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 11 ที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเข้าสู่ตัวจังหวัดแพร่ นอกจากนี้ยังสามารถเดอนทางมาได้ด้วยรถโดยสารประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน สำหรับการเดินทางในจังหวัดแพร่นิยมใช้ยานพาหนะส่วนตัวเป็นหลัก หรือเดินทางด้วยรถสองแถวสาธารณะได้

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่นั้น มีรายได้หลักมาจากภาคเกษตรกรรม โดยพืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง พริก และพืชผักอื่นๆ นอกจากนี้รายได้รองลงมายังมาจากการศึกษา รวมถึงภาคการค้าขายไม้สัก และเฟอร์นิเจอร์ไม้ และการท่องเที่ยวในจังหวัด

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดแพร่พบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ น้ำทองอเวนิว  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,029,999 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวักแพร่ ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง, วนอุทยาแพะเมืองผี, น้ำตกตาดหมอก,  วัดพระธาตุช่อแฮ, วัดสระบ่อแก้ว, วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี, วัดจอมสวรรค์,  คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่, อุทยานแห่งชาติแม่ยม, วัดพระธาตุจอมแจ้ง, ศาลหลักเมืองแพร่, คุ้มวิชัยราชา, คุ้มเจ้าหนานไชยวงศ์, บ้านเสาร้อยต้น และย่านประตูชัย

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ