Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

ขายคอนโด ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

ลาดพร้าว เขตเศรษฐกิจสำคัญซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณตอนกลางของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 21.5000 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เขตใหญ่ ๆ ได้แก่เขตลาดพร้าว และเขตจระเข้บัว มีจำนวนประชากร 118,574 คน หรือ 5,351.54 คนต่อตารางกิโลเมตร  ด้วยความที่ลักษณะภูมิประเทศในเขตลาดพร้าวนั้น เป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ มีลำคลองสายสำคัญไหลผ่านมากมาย เช่น คลองลาดพร้าว คลองบางบัว และคลองแสนแสบ เป็นต้น จึงมักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง

การคมนาคมในลาดพร้าวมีความสะดวกสบายมาก เพราะเป็นย่านที่มีบริการขนส่งสาธารณะครบทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารคลองแสนแสบที่เชื่อมต่อชานเมืองเข้ากับเขตสำคัญในพระนคร หรือจะเป็นรถโดยสารประจำทางที่มีเส้นทางไว้บริการมากมาย อีกทั้งยังเป็นย่านที่มีครบทั้งรถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน  จึงนับได้ว่าเป็นย่านที่มีระบบสาธารณูปโภคครบเครื่องที่สุดเขตหนึ่งในกรุงเทพมหานครเลยทีเดียว นอกจากนี้ลาดพร้าวยังเต็มไปด้วยสถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า และศูนย์รวมอาหารการกิน

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในเขตลาดพร้าวพบว่ามีประกาศขายบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด(เขต)จำนวน (จำนวนโครงการ) โครงการ มีราคาตั้งแต่ (ราคาต่ำสุด)

- (ราคาสุงสุด) บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ (ราคาเฉลี่ย) ส่วนโครงการทาวน์โฮม(เขต) มีจำนวน (จำนวนโครงการ) โครงการ มีราคาตั้งแต่ (ราคาต่ำสุด)

- (ราคาสุงสุด) บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ (ราคาเฉลี่ย) บาทหรือ (ราคาเฉลี่ย) บาทต่อตารางเมตร

ที่ดินเขตลาดพร้าว-กรุงเทพมหานครนั้นมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ - บาท

และโครงการคอนโด(เขต)จำนวน (จำนวนโครงการ) โครงการ มีราคาตั้งแต่ (ราคาต่ำสุด)

- (ราคาสุงสุด) บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ (ราคาเฉลี่ย) บาทหรือ (ราคาเฉลี่ย) บาทต่อตารางเมตร

สถานที่สำคัญในเขตลาดพร้าวมีจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4, วัดลาดพร้าว, พระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม โชคชัย 4,​ตลาดนัด 4 แยกรัชดา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ