Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

จังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีขนาดพื้นที่ 6,335.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา มีประชากรในปี 2562 ประมาณ 472,356 คน แบ่งการปกครองเป็น 9  อำเภอ 68 ตำบล 779 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 33 เทศบาลตำบล 36 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยนอกจากจะมีอาณาเขตติดกับจังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่แล้ว ยังมีติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย

เนื่องด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพะเยาเป็นที่ราบสูงและภูเขา จึงทำให้อาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่คือการทำเกษตรกรรม

ส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังพะเยานั้นมีระยะทาง 782 กิโลเมตร ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง  โดยเดินทางมาได้หลายเส้นทางด้วยกันทั้งใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 จนถึงพิษณุโลก แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 ไปจนถึงสุโขทัย เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 103 ผ่านอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 103 ผ่านอำเภอร้องกวาง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภองาว หรือสามารถเดินทางเป็นวงรอบได้โดยใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย-เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางมาได้โดยโดยรถประจำทาง, รถไฟ และเครื่องบิน

สำหรับการเดินทางในจังหวัดนั้นมีบริการหลากหลายรูปแบบ เช่น รถรับจ้าง รถโดยสารประจำทาง แต่ส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลอย่างรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์มากกว่า

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยานั้นในภาพรวมยังคงพึ่งพาภาคการเกษตร ป่าไม้ และการประมง รองลงมาคือภาคการศึกษา การค้าขาย และบริการทางการเงินตามลำดับ และการค้าชายแดนระหว่างจังหวัดพะเยากับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในพะเยาพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ วีน่าทาวน์ คอนโด พะเยา  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,422,000 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 2,890,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 2,200,000 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สถานที่ท่องเที่ยงขึ้นชื่อในจังหวัดพะเยา ได้แก่ กว๊านพะเยา, หลวงพ่อศิลา วัดสันติโลกอาราม, ภูลังกา, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังคำ, บ้านปางคำใต้, วัดศรีโคมคำ, วัดพระนั่งดิน, วัดพระธาตุจอมทอ,ง วัดนันตาราม, อุทยานแห่งชาติภูซาง, ดอยบุษราคัม, วัดอนาลโยทิพยราม, อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ