Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน หรือภาคเหนือตอนล่าง หลายคนจึงเรียกที่นี่ว่าเป็น “ประตูสู่ภาคเหนือ” มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณของลุ่มแม่น้ำ เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาหลายชั่วอายุคน อย่าง แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ำสายหลักจากภาคเหนือ คือ แม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน มีภูเขาลูกน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย ในอดีตเคยถูกเรียกว่า “เมืองพระบาง” เป็นอีกหนึ่งเมืองหน้าด่านสำคัญที่เคยผ่านการทำศึกสงครามมาหลายยุคหลายสมัย นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งในปัจจุบันได้หลงเหลือเพียงซากแห่งความรุ่งเรืองในอดีต ที่ได้กลายมาเป็นแหล่งโบราณสถานให้นักโบราณคดี และนักท่องเที่ยว ได้แวะเวียนกันเข้ามาศึกษาหาความรู้ โดยจังหวัดนครสวรรค์มีขนาดของพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ พื้นที่ประมาณ 9,597.677 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 130 ตำบล และ 1,328 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด จำนวน 1,059,887 คน และมีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับที่ 46 ของประเทศ

สำหรับการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการการเกษตร อุตสาหกรรม และการพาณิชย์

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครสวรรค์ มีระยะทางประมาณ 237 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง สามารถเดินทางได้ทั้งหมด 3 วิธี คือ รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง และรถไฟ โดยวิธีแรก คือการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ต้องขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เมื่อเดินทางถึงกิโลเมตรที่ 52 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ซึ่งจะเดินทางผ่านหลายจังหวัด ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จนเข้าสู่ตัวเมืองของจังหวัดนครสวรรค์ในที่สุด ส่วนวิธีที่สอง คือการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง โดยบริษัท ขนส่ง จำกัด ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) เปิดให้บริการเส้นทางจากกรุงเทพฯ - นครสวรรค์ และวิธีที่สาม คือการเดินทางด้วยรถไฟ ใช้บริการได้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง มีขบวนรถไฟ จากกรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ในทุกวัน

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ โดยส่วนใหญ่ประชากรมีรายได้จะมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้นยังมีรายได้อื่นๆ มาจากอุตสาหกรรม และการพาณิชย์

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในนครสวรรค์พบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ เดอะ บลู ริเวอร์ฟร้อนท์  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,990,000 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 1,893,333 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยความที่นควสวรรค์ตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคเหนือ จึงทำให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางจากภาคกลางไปท่องเที่ยวภาคเหนือ จะต้องเดินทางผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ตรงจุดนี้จึงถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมก็อย่างเช่นอุทยานสวรรค์, หอชมเมืองนครสวรรค์, พาสาน และบึงบอระเพ็ด เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ