Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

ขายคอนโดมือสอง พัทลุง ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย อยู่ฝั่งตะวันออกติดทางด้านอ่าวไทย มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ เป็นต้นกำเนิดหนังตะลุงและโนรา มีแหล่งธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ได้แก่ ทะเลน้อย หรือทะเลสาบลำปำ พื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลหลวง หรือทะเลสาบสงขลาตอนใน เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

มีพื้นที่ขนาด 3,424.473 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 65 ตำบล 626 หมู่บ้าน จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 พบว่ามีประชากร จำนวน 524,865  คน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ ภูเขา และทะเล สภาพพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่จะเป็นเทือกเขาสลับที่ราบสูง พื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ที่เป็นที่ราบดอน และพื้นที่ชายฝั่ง เป็นแนวยาวไปจนถึงทะเลสาบสงขลา

ชาวพัทลุงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และทำการประมง และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณอำเภอเมือง

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดพัทลุง มีระยะทางรวมประมาณ 858 กิโลเมตร หากมาด้วยรถส่วนตัวจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง มาตามทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางหลวงหมายเลข 4 จากจังหวัดชุมพร แยกเข้าจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จนถึงจังหวัดพัทลุง โดยรถไฟ ลงได้ที่สถานีรถไฟพัทลุง หรือหากมาทางเครื่องบิน สามารถมาลงได้ที่สนามบินจังหวัดตรัง หรือสนามบินหาดใหญ่ แล้วต่อรถประจำทางเข้าจังหวัดพัทลุง

สภาพทางเศรษฐกิจจากการที่จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เป็นภูเขาสูง สลับที่ราบต่ำ และชายฝั่ง จึงมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายตามลักษณะภูมิประเทศ อาชีพส่วนใหญ่เป็นการทำการเกษตรกรรม ทำนาข้าว มีพันธุ์ข้าวสังข์หยดที่ขึ้นชื่อ ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ปลูกมะพร้าว ทำการประมง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีทะเลสาบน้ำจืดที่สำคัญคือ ทะเลน้อยหรือทะเลสาบพัทลุง และทะเลสาบสงขลา ชาวประมงจังหวัดพัทลุง จึงสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือจับสัตว์จากแหล่งธรรมชาติเพื่อบริโภค จำหน่ายและสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี และมีการทำปศุสัตว์ โดยสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ หมู วัวเนื้อ โคนม เป็ด ไก่ จังหวัดพัทลุงขึ้นชื่อเรื่องการทำขนมกาละแมเป็นอย่างมาก

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดพัทลุง พบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ บ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ กู๊ด วิลเลจ  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,850,000 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 2,190,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

จังหวัดพัทลุงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  มีศาลาจตุรมุขที่อยู่ด้านหน้าศาลจังหวัดพัทลุง ประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือพระสี่มุมเมือง, วังเจ้าเมืองพัทลุง, อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย), วัดเขียนบางแก้ว, อุทยานนกน้ำทะเลน้อย, เขาอกทะลุ, ทะเลสาบลำปำ, น้ำตกไพรวัลย์, วัดถ้ำคูหาสวรรค์, อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า, ถ้ำมัจฉาวน, ถ้ำสุมโน, ผาผึ้ง และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อยู่ภายในอุทยานด้วย เกาะสี่เกาะห้า หรือเกาะรังนก วัดถ้ำคูหาสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ