Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

ขายคอนโดมือสอง ชัยนาท ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

จังหวัดชัยนาท ในอดีตเคยสะกดว่า “ไชยนาท” มีความหมายว่าเสียงบันลือแห่งชัยชนะ ซึ่งปกติหลายคนจะคุ้นชินว่าชัยนาทคือเมืองทางผ่านเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดในภาคเหนือ แต่แท้จริงแล้ว ชัยนาทเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และมีแหล่งโบราณสถานหลายแห่งที่ถือว่าเป็นมรดกของแผ่นดิน ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงไว้ โดยมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความสำคัญหลายแห่งด้วยกัน พร้อมสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบยุคดั้งเดิม

จังหวัดชัยนาทตั้งอยู่ในภาคกลาง พื้นที่ของจังหวัดรวมแล้วประมาณ 2,469.746 ตารางกิโลเมตร นับว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 65 ของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล 503 หมู่บ้าน จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 พบว่ามีประชากรจำนวน 326,611 คน

สำหรับการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรเป็นหลัก เพราะมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดชัยนาท มีระยะทางประมาณ 194 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ให้เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณกิโลเมตรที่ 50 จากนั้นจะมีทางแยกเพื่อให้เดินทางเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอ่างทอง - สิงห์บุรี ประมาณกิโลเมตรที่ 183 มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อเดินทางไปสู่ตัวเมืองของจังหวัดชัยนาท แต่ถ้าหากไม่สะดวกที่จะเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ก็มีรถโดยสารธารณะคอยให้บริการอยู่เช่นกัน

สภาพทางเศรษฐกิจ นับว่าเป็นอีกจังหวัดที่มีรายได้มาจากการเกษตรเป็นหลัก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดชัยนาทเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ จึงมีความเหมาะสมที่จะทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 จึงเลือกประกอบอาชีพเกษตรกร นอกจากการปลูกข้าวซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดแล้ว ยังมีการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ อีกด้วย เช่น มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเขียวผิวมัน นับว่าเป็นรายได้หลักที่นำมาหล่อเลี้ยงให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี นอกจากการทำการเกษตรแล้ว ประชากรอีกส่วนหนึ่งยังประกอบอาชีพปศุสัตว์ด้วย โดยจะเลี้ยงไก่มากที่สุด รองลงมาคือการเลี้ยงเป็ด สุกร และโคเนื้อ ลดหลั่นกันลงมาตามลำดับ

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในชัยนาทพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ - บาท  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ - บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

แม้ว่าจังหวัดชัยนาทจะไม่ได้ขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยวมากนัก แต่ถ้าลองสำรวจดี ๆ จะพบว่าภายในจังหวัดชัยนาทมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจ เช่น สวนนกชัยนาท, เขื่อนเจ้าพระยา, วัดธรรมามูลวรวิหาร, วัดมหาธาตุ และวัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ