Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

จันทบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของไทย อยู่ในแถบชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,961,250 ไร่ มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ของของจังหวัดจันทบุรีเป็นที่ราบสลับภูเขา และเป็นภูเขาสูง นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำ 4 สายหลักสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำพังราด แม่น้ำเวฬ และแม่น้ำวังโตนด โดดเด่นในการทำเกษตรกรรม ทั้งการปลูกพืชไม้ผล พริกไทย และยางพารา มีประชากรในปี 2562 ประมาณ 537,698 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 76 ตำบล 731 หมู่บ้าน

สำหรับการประกอบอาชีพ คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการปลูกพืชไม้ผล พริกไทย ยางพารา รวมถึงอุตสาหกรรมอัญมณี การทำประมง และการท่องเที่ยว

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจันทบุรี มีระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเดินทางได้ทั้งการใช้รถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถทัวร์ แต่หากจะมาทางเครื่องบินจะต้องลงที่จังหวัดตราด และต่อรถมาจันทบุรี

ด้านสภาพเศรษฐกิจของจันทบุรี ด้วยสภาพภูมิประเทศของจันทบุรีที่เหมาะกับการทำเกษตรกรรม ทำให้รายได้หลักของประชากรมาจากภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ทั้งปลูกพืชไม้ผล พริกไทย และยางพารา โดยผลไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ เงาะ สละ มังคุด และ ทุเรียน นอกจากนี้ยังมีรายได้มาจากประมง ทั้งจับปลาและเพาะพันธุ์สัตว์ อีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คืออัญมณี เช่น บุษราคัม สตาร์ ไพลิน และทับทิมสยาม รวมทั้งรายได้ที่มาจากภาคส่วนของการท่องเที่ยวก็ไม่น้อยเช่นกัน

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในจันทบุรีพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ การเคหะ จันทบุรี ระยะ 3  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,903,750 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 2,023,333 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 1,975,000 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีก็ไม่น้อยเช่นหาดเจ้าหลาว, หาดแหลมสิงห์, หาดคุ้งวิมาน, แหลมเสด็จ, ลานหินสีชมพู, น้ำตกพลิ้ว, อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ, สะพานแหลมสิงห์, ชุมชนริมน้ำจันทบูร, วัดเขาสุกิม และ เขาคิชกูฎ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ