Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

เชียงรายทุ่ม 280 ล้าน สร้างแลนด์มาร์กใหม่เชียงของ ฟื้นฟูการท่องเที่ยว

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

นาย ทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ประชุมหารือ ในความพยายามที่จะบูรณะท่าเรือบั๊คกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง หลังซบเซาลงเนื่องจากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ในปี 2556

เบื้องต้น ได้มีการวางแผนจะปรับปรุงพื้นที่สาธารณะกว่า 19 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับท่าเรือบั๊ค สร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่เป็นศูนย์แสดงและจัดจำหน่ายสินค้า ตลาดนัดชายแดน สวนสาธารณะ ปรับปรุงท่าเรือบั๊คให้ได้มาตรฐานและสวยงาม โดยมีสะพานเชื่อมต่อหากัน ระหว่างท่าเรือบั๊คและพื้นที่แลนด์มาร์คเชียงของ รวมไปถึงการสร้างเส้นทางปั่นจักรยานริมน้ำโขงตั้งแต่ บ้านห้วยเม็ง-บ้านโจ้โก้ ซึ่งอาจเป็นเส้นทางปั่นจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีระยะทางยาวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย


ที่ผ่านมาอำเภอเชียงของมีจุดด้อยในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งในตัวเมืองและสถานที่รอบนอก ประกอบกับการที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางข้ามฝั่งที่ท่าเรือบั๊ค แต่ต้องไปข้ามบริเวณสะพานมิตรภาพดังกล่าวแทน ส่งผลให้อำเภอเชียงของกลายเป็นเมืองทางผ่านเท่านั้นทั้งนี้ท่าเรือบั๊คถือว่าเป็นท่าเรือเก่าแก่ของอำเภอเชียงของ แต่สภาพปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีการพัฒนาให้สวยงาม โดยตามแผนพัฒนาดังกล่าว จะเน้นการปรับปรุงให้ท่าเรือมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และปรับภูมิทัศน์ด้วยการสร้างตลิ่งแม่น้ำโขง กับจุดจอดเรือข้ามฟากเพื่อให้เรือสินค้าและเรือท่องเที่ยวได้ใช้บริการได้โดยสะดวก

โครงการทั้งหมดนี้จะมีจุดที่สอดคล้องกันคือเรื่องของ “ระเบียงริมโขง” หรือสะพานไม้ที่เชื่อมต่อกันระหว่างท่าเรือบั๊กและแลนด์มาร์ค ซึ่งจะมีความสวยงามและจะเป็นอีกจุดน่าสนใจในการท่องเที่ยวได้ต่อไป


โดยอำเภอเชียงของได้รับงบประมาณจากรัฐ ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งมีโครงการตามแผนทั้งสิ้น 8 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 280 ล้านบาท เพื่อพัฒนาอำเภอเชียงของในด้านการท่องเที่ยวและการค้าขายที่ยั่งยืน

โครงการทั้งหมดประกอบไปด้วย

  1. โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเลียบแม่น้ำโขง บ้านหัวเวียงหมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
  2. โครงการสร้างถนนปั่นจักรยานสายทางเลียบแม่น้ำโขง บ้านโจ้โก้ อำเภอเชียงของ
  3. โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ อำเภอเชียงของ
  4. โครงการศูนย์แสดงสินค้าวัฒนธรรมไทยลื้อ อำเภอเชียงของ
  5. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพห้วยน้ำช้างเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้าง บ้านแฟน หมู่ห้า ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
  6. โครงการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
  7. โครงการปรับปรุงท่าเรือบั๊ค
  8. โครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ อำเภอเชียงของ

จากการหารือกัน ชาวบ้านต่างมีความเห็นด้วยในการสร้างแลนด์มาร์คเชียงของให้เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น และชาวบ้านก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

อีกทั้งเมื่อเกิดการสร้างงานใหม่ คาดว่าชาวบ้านก็จะกลับมาทำงานในบ้านเกิดของตัวเองด้วย โดยนาย ทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เชื่อว่าโครงการนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเชียงของไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคนต่อปีเมื่อแล้วเสร็จ

ที่มาและภาพประกอบ
http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/612074
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNRPT6007060010005

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร