Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

ต้นวาสนาไม้มงคล ปลูกไว้ชีวิตรุ่งเรือง

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ต้นวาสนานั้นจัดว่าเป็นไม้มงคลประเภทหนึ่งตามตำราไม้มงคลของไทย โดยเป็นที่จัดว่าเป็นไม้มงคลตามชื่อ “วาสนา” นั่นเอง ซึ่งความเชื่อเรื่องไม้มงคลนั้นเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ในความนี้จะพาไปทำความรู้จักกับต้นวาสนาอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประวัติ เรื่องของความเชื่ออันเป็นมงคล รวมไปถึงวิธีการปลูก และดูแลต้นวาสนาอย่างถูกวิธีอีกด้วย

1. ประวัติของต้นวาสนา

ต้นวาสนามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dracaena Fragrans Massangeana และมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Dracaenas แต่เดิมนั้นต้นวาสนาไม่ใช่ต้นไม้ท้องถิ่นของประเทศไทย ต้นวาสนามีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาบริเวณประเทศไนจีเรีย เอธิโอเปีย กินี ต้นวาสนาเข้าสู่ประเทศไทยในตอนไหนไม่ได้มีการบันทึกไว้ แต่ต้นวาสนาก็อยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน

ประวัติ

2. ลักษณะของต้นวาสนา

ลักษณะทั่วไปของต้นวาสนานั้นจัดว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 4 – 10 เมตร โดยลำต้นของวาสนาจะมีลักษณะตรง ไม่มีกิ่งก้าน ใบของต้นวาสนาจะแตกออกมาจากบริเวณยอดของลำต้นซ้อนกันไปมา ส่วนดอกวาสนานั้นจะออกช่อบริเวณบริเวณยอดของลำต้น เป็นดอกขนาดเล็กสีขาว หรือสีเหลืองอ่อน ส่งกลิ่นหอมในเวลาเย็นและกลางคืน

ลักษณะ

3. ประโยชน์ของต้นวาสนา

ประโยชน์ของต้นวาสนานั้นสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท คือประโยชน์โดยตรงของต้นวาสนา และประโยชน์ตามความเชื่อในเรื่องของไม้มงคล ซึ่งประโยชน์ทั้ง 2 ประเภทนั้นมีรายละเอียดดังนี้

  • ประโยชน์โดยตรงของต้นวาสนา ต้นวาสนานั้นเป็นไม้ยืนต้นที่ถ้าไม่ตัดแต่งจะมีความสูงพอสมควร ทำให้สามารถเป็นร่มเงาให้กับที่พักอาศัยได้ รวมไปถึงดอกวาสนาที่กลิ่นหอมอ่อนๆ ในยามค่ำ ทำให้เกิดความสดชื่นในยามพักผ่อน สำหรับส่วนต่างๆ ของต้นวาสนาอย่างเช่นใบวาสนานั้นสามารถนำมาใช้แก้ปวดท้องได้
  • ประโยชน์ตามความเชื่อเรื่องไม้มงคล ต้นวาสนานั้นจัดว่าเป็นไม้มงคลโดยนาม คำว่า “วาสนา” เปรียบได้กับการได้รับโชคลาภ ตามความเชื่อเรื่องไม้มงคลนั้น ถ้าหากบ้านไหนปลูกต้นวาสนาได้จนออกดอกจะช่วยให้คนในบ้านมีโชคลาภ การหวังสิ่งใดก็จะได้สมตามปรารถนา 
    การปลูกต้นวาสนาตามตำราไม้มงคลนั้น ควรปลูกในวันอังคารทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวบ้าน และต้องให้ผู้หญิงเป็นผู้ปลูกต้นวาสนาจึงจะมีพลังมาก เมื่อเติบโตจนออกดอกจะช่วยให้มีโชคลาภ อธิษฐานขออะไรก็จะได้ตามต้องการ

ประโยชน์

4. วิธีการปลูกต้นวาสนา

การปลูกต้นวาสนานั้นสามารถปลูกได้ทั้งปลูกบนพื้นดิน และปลุกในกระถาง ซึ่งการปลูกทั้งสองวิธีนั้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยการเลือกปลูกวิธีใดวิธีหนึ่งจะขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ปลูก และความเหมาะสมของสถานที่เป็นสำคัญ

  • การปลูกในกระถาง สำหรับการปลูกต้นวาสนาในกระถางนั้นไม่ได้มีขั้นตอนที่วุ่นวาย ให้ทำวิธีการต่างๆ ในการเตรียมดินเหมือนกับปลูกต้นไม้ทั่วไป โดยใช้กระถางขนาดกลางประมาณ 10 – 20 นิ้ว ส่วนดินให้ผสมปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักในอัตราส่วน 1:1
  • การปลูกบนพื้นดิน การปลูกวาสนาบนพื้นดินนั้นต้องขุดหลุมขนาด กว้าง / ยาว / ลึก อย่างละ 1 ฟุต ส่วนดินที่ใช้นำมาปลูกควรเป็นดินปลูกผสมปุ๋ยคอกด้วยอัตราส่วน 1:1

ต้นวาสนานั้นนิยมปลูกด้วยวิธีการปักชำมากที่สุด เมื่อเตรียมดินเสร็จแล้วให้นำลำต้นที่ตัดเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 1 ฟุตไปแช่น้ำไว้จนแตกราก เมื่อลำต้นแตกรากแล้วให้นำลงปลูกในกระถาง หรือหลุมที่ขุดเตรียมไว้ โดยให้ปักลำต้นตรง โผล่พ้นจากดินประมาณ 15 ซ.ม. กลบดินไม่ต้องแน่นมาก เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนในการปลูกวาสนาแล้ว

วิธีการปลูก

5. วิธีการดูแลต้นวาสนา

เมื่อปลูกต้นวาสนาเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการดูแลต้นวาสนากันบ้าง ซึ่งการดูแลต้นวาสนานั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องจากต้นวาสนาเป็นไม้ที่มีความอดทนต่อสภาพอากาศ และการขาดน้ำได้ดีพอสมควร

สำหรับบริเวณที่เหมาะสมจะปลูกต้นวาสนานั้นต้องเป็นที่ซึ่งไม่มีแดดจัดจนเกินไป ต้นวาสนาชอบโดนแดดอ่อนๆ รำไร ถ้าปลูกในที่แดดจัดจะทำให้เกิดอาการใบไหม้ได้ ส่วนการดน้ำนั้นวาสนาเป็นไม้ที่ไม่ต้องการน้ำมาก รดน้ำเพียงวันละครั้ง หรืออาทิตย์ละ 3 – 4 ครั้งก็สามารถทำได้ เพียงแต่ต้องคอยดูไม่ให้มีน้ำขังรอบโคนต้น

วิธีการดูแล

6. การออกดอกของต้นวาสนา

ต้นวาสนานั้นตามความเชื่อเรื่องไม้มงคลนั้นเชื่อว่าเมื่อออกดอกจะทำให้ผู้ปลูก หรือคนในบ้านประสบแต่โชคลาภ จึงพยายามหาวิธีต่างๆ ให้ต้นวาสนานั้นออกดอกให้เร็วที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นต้นวาสนาเป็นไม้ที่ออกดอกได้ตลอดทันทีเนื่องจากการปลูกให้การปักชำจากต้นที่โตแล้ว เพียงแค่บำรุงให้มีความสมบูรณ์ ลำต้นแข็งแรง ออกใบให้เต็มที่ 
โดยช่วงเวลาที่ต้นวาสนาจะออกดอกนั้นคือในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ซึงจะเห็นได้ว่าต้นวาสนาที่ปลูกทางภาคเหนือ หรือปลูกในบริเวณที่มีอากาศเย็นจะออกดอกได้ง่ายกว่าต้นวาสนาที่ปลูกในภาคอื่นๆ ซึ่งมีอากาศร้อนกว่านั่นเอง 

ดอกของต้นวาสนา

การปลูกต้นวาสนานั้นมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับสวยงาม การปลูกตามความเชื่อด้านไม้มงคล ซึ่งไม่ว่าจะปลูกด้วยเหตุผลอะไรการปลูกต้นวาสนานั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คิด อีกทั้งยังสามารถปลูกได้ด้วยตัวเองในทุกสถานที่ ซึ่งวิธีการปลูก และการดูแลต้นวาสนาในบทความนี้เมื่อนำไปทำตามจะสามารถปลูกต้นวาสนาจนออกดอกมาให้ชื่นชมได้จริง 

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร